fbpx
Tijana-Savic-Tot-Profile-N-03

Prof. dr Tijana Savić Tot

Vanredni profesor
Šef Katedre za inženjerski menadžment

Naučne, umetničke i stručne kvalifikacije nastavnika i zaduženja u nastavi

Katedra za inženjerski menadžment.

ORCID profil.

Google Scholar (Gugl Akademik) profil.

LinkedIn profil.

Tijana Savić Tot rođena je 19.7.1979. godine u Kruševcu. Osnovnu i srednju školu završila je u Trsteniku. Na Fakultetu za preduzetni menadžment, Novi Sad, Univerziteta „Braća Karić“ završila je diplomske studije, 2002. godine dok je magistarske studije završila na Fakultetu za menadžment, Novi Sad, Univerzitet Privredna akademija 2004. godine. U septembru 2015. godine odbranila je doktorsku tezu pod nazivom „Razvoj modela strategijskog menadžmenta ljudskih resursa u funkciji sticanja konkurentske prednosti“, na Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet Novi Sad i stekla zvanje doktora tehničkih nauka.

Akademsku karijeru je započela 2005. godine kao asistent u nastavi na predmetima Osnove menadžmenta i Strategijski menadžment, a u novembru 2015. godine izabrana u zvanje docenta.

Tokom godina nastavu je držala na dodiplomskim i diplomskim studijama iz navedenih predmeta kao i predmeta Upravljanje razvojem, Osnove inženjerstva, Menadžment i Strategijski procesi. Osnovna istraživačka oblast joj je strategijski menadžment ljudskih resursa i strategijski menadžment.

Autor je više desetina naučnih radova od kojih su pojedini objavljeni u vodećim međunarodnim i domaćim časopisima. Stalni recenzent-saradnik časopisa: Poslovna Ekonomija, Univerzitet Edukons, Sremska Kamenica.

1. oktobra 2021. godine izabrana je u zvanje vanrednog profesora, za užu naučnu oblast Proizvodno – poslovni menadžment.

Možemo Vam pokazati put.
Sve što treba da uradite je da ga sledite.