fbpx
Igor-Ristic-Profile-N-01

Doc. dr Igor Ristić

Docent
Šef Katedre za menadžment u informacionim tehnologijama

Naučne, umetničke i stručne kvalifikacije nastavnika i zaduženja u nastavi

Katedra za menadžment u informacionim tehnologijama.

ORCID profil.

Igor Ristić rođen je 11. 1. 1974. godine u Bačkoj Palanci. Višu poslovnu školu u Novom Sadu završio je 1997. godine. Diplomirao na Fakultetu za menadžment, smer Informatika, u Novom Sadu 2005. godine. Magistrirao je na Fakultetu za menadžment 2007. godine; tema magistarskog rada je bila „Provera znanja pomoću sistema za obrazovanje na daljinu“.

Doktorirao je 2020. na Tehničkom Fakultetu “Mihajlo Pupin” Zrenjanin iz uže naučne oblasti Informacione tehnologije. Osnovne istraživačke oblasti su mu Računarske mreže, Programiranje, Elektronsko poslovanje.

Pored akademskog rada, Igor Ristić je dugogodišnji rukovodilac IT sektora Radio-Televizije Vojvodina.

Poseduje sertifikate: Microsoft Certificate Project, Primavera Enterprise P102 Certificate, ECDL Authorised Tester, JISA – Union of ICT Societies.

19. februara 2021. je izabran u zvanje docenta, za užu naučnu oblast „Informacione tehnologije“.

Možemo Vam pokazati put.
Sve što treba da uradite je da ga sledite.