fbpx
Mitar-Lutovac-Profile-N-01

Prof. dr Mitar Lutovac

Redovni profesor

Naučne, umetničke i stručne kvalifikacije nastavnika i zaduženja u nastavi

ORCID profil.

Google Scholar (Gugl Akademik) profil.

LinkedIn profil.

Mitar Lutovac je rođen 10. avgusta 1962. u Budisavcima. Srednju biološko-hemijsku tehničku školu je pohađao u Klini; srednju elektrotehničku školu u Tivtu. Višu elektrotehničku školu završio u Zvečanu i stekao zvanje inžinjer elektrotehnike. Pedagoško-tehnički fakultet je završio u Čačku prvi u generaciji i stekao zvanje profesor tehnike i informatike. Specijalističke i magistarske studije je završio u Čačku sa visokom prosečnom ocenom (9,67), gde je, uz mentorstvo redovnog profesora dr Dragana Golubovića, odbranio i magistarski rad na temu ,,Analiza strukture mehatroničkih sistema“ i stekao zvanje magistar tehničkih nauka. Doktorsku disertaciju je odbranio pod mentorstvom akademika prof. dr Milije Zečevića na Evropskom univerzitetu smer za Inžinjerijski menadžment u Beogradu na temu: ,,Razvoj informatike i informacionih sistema-menadžment pristup“. Dr Mitar Lutovac je radio u Srednjoj tehničkoj školi kao profesor; predavao je predmete iz elektro grupe predmeta. Na Visokoj školi strukovnih studija za ekonomiju i državnu upravu u Beogradu je radio 2012. godine, na Državnom tehničkom univerzitetu u Voronježu je izabran za počasnog doživotnog profesora. Na Fakultetu za menadžment iz Sremskih Karlovaca je izabran u zvanje redovnog profesora.

Radio je na Fakultetu za poslovno-industrijski menadžment kao docent, predavao je predmete iz oblasti informatičkih tehnologija, Tehnološke procese, Tehnološke sisteme i Teoriju inovacija, na Fakultetu za menadžment u Herceg Novom je predavao predmete: Relacione baze podataka, Poslovno komuniciranje i Menadžment informacionim tehnologijama.

Prof. dr Mitar Lutovac predaje mladim naučnicima na poziv Ruske Akademije Nauka, nastavu drži na Državnom tehničkom univerzitetu u Voronježu, a radi i kao profesor po pozivu na Južnom Državnom univerzitetu u Rostovu na Donu, Ruska Federacija, gde drži nastavu iz Menadžmenta i ekologije.

Autor je više od 200 naučnih radova, knjiga i publikacija. Član (akademik) je više akademija nauka i predsednik Balkanskog naučnog centra ruske akademije prirodnih nauka. Dr. Mitar Lutovac je više puta nagrađivan za doprinos u nauci; od strane Ruske akademije prirodnih nauka je 2016. godine nagrađen počasnom medaljom za naučni doprinos u povezivanju ekonomije i inženjerskih oblasti. Od 2013. uređuje 6 međunarodnih časopisa u Ruskoj Federaciji, koji su od izuzetnog značaja iz oblasti ekologije.

Možemo Vam pokazati put.
Sve što treba da uradite je da ga sledite.