fbpx

Naši partneri

Fakultet za menadžment, kao jedan od vodećih institucija za obrazovanje kadrova iz oblasti menadžmenta u regionu, ostvaruje partnerske odnose sa velikim brojem drugih naučno-obrazovnih, istraživačkih, stručnih i jadnih institucijama i organizacija, kao i sa privrednim subjektima i organizacijama iz lokalne privrede i inostranstva.