fbpx

Akreditacija

Nacionalno telo za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT) obavlja poslove akreditacije, provere kvaliteta visokoškolskih ustanova i jedinica u njihovom sastavu, vrednovanja studijskih programa i obezbeđivanja kvaliteta u visokom obrazovanju, a sve sa ciljem da ostvaruju unapređenje visokog obrazovanja u Srbiji obezbeđenjem njegove usaglašenosti sa međunarodno priznatim standardima za akreditaciju i proveru kvaliteta, kao i podizanje nivoa  obučenosti  recenzenata i obezbeđenje njihove nezavisnosti, a naročito profesionalnog i etičkog ponašanja u postupku akreditacije i kontrole kvaliteta.

Prepoznajući misiju i ciljeve NAT-a kao jednu od najvažnijih smernica za ostvarivanje planiranog kvaliteta našeg rada, akreditovali smo instituciju, naše studijske programe i naučnoistraživačku delatnosti Fakulteta za menadžment.

Pozadina-AUiTL-1500

Akreditovani studijski programi osnovnih akademskih, master akademskih i doktorskih studija svedoče o visokom kvalitetu našeg rada.

Akreditaciona dokumentacija i saopštenja

Rešenje o dopuni dozvole za rad (23.02.2021.)

Rešenje o dopuni dozvole za rad (30.10.2020.)

Dozvola za rad (15.11.2016.)

Rešenje o dopuni dozvole za rad (28.8.2014.)

Rešenje o izmeni dozvole za rad (9.5.2014.)

Rešenje o dopuni dozvole za rad (21.5.2013.)

Dozvola za rad (16.11.2011.)

Rešenje i uverenje o akreditaciji studijskog programa MAS – Menadžment javnih nabavki (27.6.2023.)

Rešenje i uverenje o akreditaciji studijskog programa MAS – Poslovna ekonomija (27.6.2023.)

Rešenje i uverenje o akreditaciji studijskog programa OAS – Poslovna ekonomija (27.6.2023.)

Uverenje o akreditaciji studijskog programa OAS – Inženjerski menadžment (8.3.2022.)

Uverenje i rešenje o akreditaciji studijskog programa MAS – Inženjerski menadžment (29.12.2020.)

Uverenje o akreditaciji studijskog programa DAS – Poslovni Menadžment (21.10.2020.)

Uverenje o akreditaciji studijskog programa MAS – Menadžment u zdravstvu (1.10.2020.)

Uverenje o akreditaciji studijskog programa OAS – Poslovna ekonomija (15.7.2016.)

Uverenje o akreditaciji studijskog programa MAS – Poslovna ekonomija (10.6.2016.)

Uverenje o akreditaciji studijskog programa MAS – Menadžment javnih nabavki (10.6.2016.)

Uverenje o akreditaciji studijskog programa OAS – Inženjerski menadžment – studije na daljinu (18.12.2015.)

Uverenje o akreditaciji studijskog programa OAS – Menadžment u medijima – studije na daljinu (18.12.2015.)

Uverenje o akreditaciji studijskog programa OAS – Menadžment u informacionim tehnologijama – studije na daljinu (18.12.2015.)

Uverenje o akreditaciji studijskog programa OAS – Inženjerski menadžment (3.4.2015.)

Uverenje o akreditaciji studijskog programa OAS – Menadžment u medijima (3.4.2015.)

Uverenje o akreditaciji studijskog programa OAS – Menadžment u informacionim tehnologijama (3.4.2015.)

Dopuna uverenja o akreditaciji studijskog programa OAS za izvođenje u visokoškolskoj jedinici Pančevo – OAS – Inženjerski menadžment (27.6. 2014.)

Uverenje o akreditaciji studijskog programa MAS – Strategijski menadžment (22.3.2013.)

Dopuna uverenja o akreditaciji studijskog programa OAS – Inženjerski menadžment (21.3.2014.)

Dopuna uverenja o akreditaciji studijskog programa OAS – Menadžment u medijima (21.3.2014.)

Dopuna uverenja o akreditaciji studijskog programa OAS – Menadžment u informacionim tehnologijama (21.3.2014.)

Rešenje Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje u vezi studijskog programa OAS – Menadžment u medijima (20.4.2011.)

Odluka odbora za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja o akreditaciji Fakulteta za menadžment za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti (18.7.2018.)

Knjiga predmeta > Studijski program OAS Inženjerski menadžment

Knjiga predmeta > Studijski program OAS Poslovna ekonomija

Knjiga predmeta > Studijski program OAS Menadžment u medijima

Knjiga predmeta > Studijski program MAS Poslovna ekonomija

Knjiga predmeta > Studijski program MAS Menadžment javnih nabavki

Knjiga predmeta > Studijski program MAS Menadžment u zdravstvu

Knjiga predmeta > Studijski program DAS Poslovni menadžment

Ranije arhive

Dokumentacija za akreditaciju studijskog programa u procesu akreditacije – OAS (osnovne akademske studije) – Poslovna ekonomija

OAS Poslovna ekonomija – Sveobuhvatna dokumentacija 

Dokumentacija za akreditaciju studijskog programa u procesu akreditacije – MAS (master akademske studije) – Poslovna ekonomija

MAS Poslovna ekonomija – Sveobuhvatna dokumentacija 

Dokumentacija za akreditaciju studijskog programa u procesu akreditacije – MAS (master akademske studije) – Menadžment javnih nabavki

MAS Menadžment javnih nabavki – Sveobuhvatna dokumentacija