fbpx

Digitalni mediji u funkciji održivog razvoja kulturnog nasleđa

Centar za kulturu, edukaciju i medije „Akademac i Fakultet za menadžment u Sremskim Karlovcima su realizovali III Naučno-stručnu konferenciju pod nazivom „Digitalni mediji u funkciji održivog razvoja kulturnog nasleđa“.

Konferencija je otvorena 1. oktobra u Sremskim Karlovcima, a zvanični jezici konferencije su bili srpski i engleski.

Razvoj kulturnog nasleđa potrebno je sagledavati na principima njegove održivosti, a da bi to bilo moguće neophodno je intersektorsko povezivanje kulture, medija i savremenih tehnologija i digitalne ekonomije. Promocija autentičnog kulturnog nasleđa u digitalnoj medijskoj eri generiše atraktivnu ponudu na lokalnom i nacionalnom nivou, što će, kako se očekuje, kao rezultantu imati značajnu komparativnu prednost i osnaživanje sveukupnog razvoja  zemlje.

Pokrovitelji konferencije su:

Zbornik radova

Needitovani snimak konferencije

Napomena: Video link će biti aktivan do daljnjeg.

Iako je konferencija uspešno završena, organizatorima konferencije i/ili učesnicima i po završetku konferencije možete postaviti pitanje putem veb formulara u nastavku.

Opciono.
Izaberite lice kojem se obraćate.
Izaberite razlog zbog kojeg popunjavate ovaj formular.

Ukoliko blagovremeno ne dobijete odgovor, uvek smo vam na raspolaganju putem imejl-adrese: akademac21000@gmail.com.

Fotografije sa konferencije

Agenda konferencije

1. oktobar 2022.
Tema Satnica
Prijava učesnika, izjave za medije (Participants Registration, Media Statements) 10.30 časova
Svečano otvaranje i pozdravni govori (Opening Ceremony and Welcome Speeches) 11.00 časova
Tema Autori Satnica
MEDIJSKA ARHIVA KAO LOKACIJA KULTURNOG NASLEĐA (MEDIA ARCHIVE AS A LOCATION OF CULTURAL HERITAGE) Biljana Ratković Njegovan, Iva Šiđanin 11.15 časova
ULOGA I ZNAČAJ DIGITALNIH MEDIJA U PROMOCIJI PONUDE KULTURNOG TURIZMA VRNJAČKE BANJE (THE ROLE AND IMPORTANCE OF DIGITAL MEDIA IN THE PROMOTION OF THE CULTURAL TOURISM OFFER OF VRNJAČKA BANJA) Milena Podovac, Goran Perić 11.25 časova
DIGITALNA MEDIJSKA PROMOCIJA KULTURNOG NASLEĐA (DIGITAL MEDIA PROMOTION CULTURAL HERITAGE) Branislav Sančanin, Momčilo Bajac, Milan Bubulj 11.35 časova
HUMANITARNI DOGAĐAJI U TURISTIČKOJ ANIMACIJI KAO POSEBAN VID PROMOCIJE KULTURNOG NASLEĐA (HUMANITARIAN EVENTS IN TOURIST ANIMATION AS A SPECIAL TYPE OF CULTURAL HERITAGE PROMOTION) Anđelija Ivkov Džigurski, Katarina Petronijević, Igor Stamenković 11.45 časova
NOVE METODE KROZ DIGITALNE MEDIJE U SAVREMENOJ ODRŽIVOSTI KULTURNOG GRADITELJSKOG NASLEĐA (NEW METHODS THROUGH DIGITAL MEDIA IN MODERN SUSTAINABILITY OF CULTURAL BUILDING HERITAGE) Katarina Stojanović, Suzana Borović, Drago Cvijanović 11.55 časova
KULTURNI TURISTIČKI MOTIVI MLADIH U SRBIJI (CULTURAL TOURISM’S MOTIVES OF YOUTH IN SERBIA) Aleksandra Jevtović, Goran Perić 12.05 časova
IKT U FUKCIJI MENADŽMENTA KVALITETA KULTURNOG NASLEĐA I BRENDIRANJA TURISTIČKE DESTINACIJE (ICT IN THE FUNCTION OF CULTURAL HERITAGE QUALITY MANAGEMENT AND TOURIST DESTINATION BRANDING) Marija Mandarić, Vesna Milovanović 12.15 časova
NOVE STRATEGIJE ZA PLANIRANЈE KULTURNOG TURIZMA: VIRTUELNE TURE KAO ŠANSA RAZVOJA (NEW STRATEGIES FOR PLANNING CULTURAL TOURISM: VIRTUAL TOURS AS CHANCE FOR DEVELOPMENT) Danijela Pantović, Ljiljana Šobić, Nevena Vasović 12.25 časova
VIRTUELNA STVARNOST I KULTURNO NASLEĐE (VIRTUAL REALITY AND CULTURAL HERITAGE) Sandra Dramićanin, Branislav Sančanin 12.35 časova
DIGITALIZACIJA U SVRHU DIGITALNE KOMUNIKACIJE (DIGITALIZATION FOR THE PURPOSE OF DIGITAL) Zoran Radosavljević 12.45 časova
OSIGURANJE I UPRAVLJANJE RIZICIMA OD KATASTROFA KULTURNO ISTORIJSKOG NASLEĐA U REPUBLICI SRBIJI (INSURANCE AND MANAGEMENT OF DISASTER RISK OF CULTURAL HISTORICAL HERITAGE IN THE REPUBLIC OF SERBIA) Zoran Katanić, Slaviša Milić, Maja Katanić, Jelena Katanić 12.55 časova
DIGITALNI MARKETING U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA KULTURNOG NASLEĐA GRADA KRUŠEVCA (DIGITAL MARKETING AS A FUNCTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE CULTURAL HERITAGE OF THE CITY OF KRUSEVAC) Vladan Petrović, Marija Lakićević 13.05 časova
MESTO KULTURNOG NASLEĐA U APLIKACIJI NOVOG SADA ZA TITULU EVROPSKE PRESTONICE KULTURE (PLACE OF CULTURAL HERITAGE IN NEW APPLICATION FOR THE TITLE OF EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE) Momčilo Bajac, Darko Polić 13.15 časova
Tema
Diskusija i zaključci (Discussion and Conclusions)

Agenda u .pdf formatu

Agenda konferencije (septembar 2022.)

Dodatne informacije (pre održavanja konferencije)

Radovi se šalju u tekst procesoru Microsoft Word isključivo elektronskom poštom na adresu: akademac21000@gmail.com.

Krajnji rok za slanje je 29. avgust.

Svi radovi će pre publikovanja biti podvrgnuti dvostrukoj „slepoj“ recenziji.

Plaćanje kotizacije nije predviđeno, a autorima sleduje štampano izdanje zbornika radova.

Kolekcija radova biće dostupna i u elektronskom obliku, odnosno omogućeno je besplatno preuzimanje.

Zbornik radova će biti pohranjen i dostupan u Narodnoj biblioteci Srbije i Biblioteci Matice srpske, kao i u bibliotekama Fakulteta za menadžment i Centra za kulturu, edukaciju i medije „Akademac“ u Sremskim Karlovcima.

Matrica (šablon) za pisanje radova (avgust 2022.)

MOŽEMO VAM POKAZATI PUT. SVE ŠTO TREBA DA URADITE JE DA GA SLEDITE.

Naučnoistraživački rad na Fakultetu za menadžment ima za cilj razvoj nauke i stvaralaštva, unapređivanje obrazovne delatnosti, odnosno unapređenje kvaliteta nastave, usavršavanje naučnog podmladka, uvođenje studenata u naučnoistraživački rad, kao i stvaranje materijalnih uslova za rad i razvoj Fakulteta.