fbpx
Marko-Spiler-Profile-N-01

Prof. dr Marko Špiler

Vanredni profesor

Naučne, umetničke i stručne kvalifikacije nastavnika i zaduženja u nastavi

ORCID profil.

Google Scholar (Gugl Akademik) profil.

LinkedIn profil.

Dr Marko Špiler rođen je 9. juna 1980. godine u Beogradu, gde završava osnovnu školu, gimnaziju i stiče naziv diplomiranog ekonomiste (2004.), diplomiranog inzenjera menadžmenta, a potom i magistra nauka (2008.) i doktora nauka o menadžmentu (2012.).

Osnivač je i direktor „Centra za menadžment“ i „Instituta za javni menadžment“.

Radi kao docent na „Fakultetu za menadžment“ iz Sremskih Karlovaca, na predmetima: „Organizacija preduzeća“, „Upravljanje proizvodnjom“ i kao rukovodilac Master smera „Menadžment javnih nabavki“, i kao profesor strukovnih studija na državnoj „Visokoj tekstilnoj školi za dizajn, tehnologiju i menadžment“ iz Beograda, na predmetima: „Menadžment javnih nabavki“ i „Operativni menadžment“. Obavlja funkciju predsednika Upravnog odbora Udruženje naručilaca Srbije za unapređenje obrazovanja – „Institut za javni menadžment“. Pored toga, kao predavač na više instituta i ustanova, održao je preko 100 predavanja na naučnim skupovima, seminarima i savetovanjima, u zemlji i inostranstvu, a kao samostalni i konsultant u okviru “Centra za menadžment” i više ustanova, sproveo na desetine uspešnih projekata (opštinske uprave, sektor obrazovanja, javna preduzeća).

Špiler je konsultant više međunerodnih institucija u oblasti nabavki. Autor je 10 knjiga, 2 monografije. Pored toga, kao predavač na više instituta i ustanova, održao je preko 100 predavanja na naučnim skupovima, seminarima i savetovanjima, u zemlji i inostranstvu.

19. februara 2021. je izabran u zvanje vanrednog profesora, za užu naučnu oblast „Proizvodno poslovni menadžment“.

Možemo Vam pokazati put.
Sve što treba da uradite je da ga sledite.