fbpx

Naše akademsko osoblje čine priznati lideri u svojim oblastima, kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou.

Naš nastavni kadar su lideri, edukatori, mentori i savetnici koji studentima nude vrhunski set upravljačkih veština, iskustava, podrške i resursa koji su im potrebni da bi uspeli u novom, nikad toliko povezanom svetu.

Radeći zajedno sa našim sadašnjim i bivšim studentima, formiramo zajednicu strastvenih akademskih građana sa znanjima iz stvarnog sveta, istraživača koji žele da kreiraju inovacije sa društvenim uticajem. S obzirom na to da Fakultet za menadžment gaji jake veze sa lokalnom i internacionalnom poslovnom zajednicom, kontinuirano stičemo iskustva kako u istraživanjima, tako i u prenošenju najnovijih znanja našim studentima. Zajedništvo istraživanja i obrazovanja je osnovni princip aktivnosti Fakulteta, a sloboda i različitost mišljenja glavna vrednost naše akademske sredine.

Permanentno unapređivanje naučno-istraživačkog rada nastavnog osoblja, kroz povećanje akademske mobilnosti, povećanje aktivnosti na međunarodnim naučno-istraživačkim projektima, publikovanje naučnih radova u međunarodnim časopisima, učešće na međunarodnim naučnim skupovima, realizacija naučno-istraživačkih projekata samostalno i u saradnji sa drugim ustanovama iz zemlje i inostranstva garant su kvalitetnog obrazovanja koji dobijaju naši studenti.

Reč dekana

Reč dekana

Katedra za IM

Katedra za inženjerski menadžment

Katedra za M

Katedra za menadžment

Katedra za PE

Katedra za poslovnu ekonomiju

Dekan, prodekani i šefovi katedri

Aleksandra-Pusara-Profile-N-02
Prof. dr Aleksandra Pušara
Redovni profesor

Dekan Fakulteta za menadžment

Momcilo-Bajac-Profile-N-01
Prof. dr Momčilo Bajac
Redovni profesor

Prodekan za nauku

Olivera-Milutinovic-Profile-N-01
Prof. dr Olivera Milutinović
Redovni profesor

Prodekan za razvoj, akreditaciju i kontrolu kvaliteta

Slobodan-Adzic-Profile-N-01
Prof. dr Slobodan Adžić
Redovni profesor

Rukovodilac doktorskih studija

Tijana-Savic-Tot-Profile-N-03
Prof. dr Tijana Savić Tot
Vanredni profesor

Šef Katedre za inženjerski menadžment

Marija-Runic-Ristic-Profile-N-01-1
Prof. dr Marija Runić Ristić
Vanredni profesor

Šef Katedre za menadžment

Sinisa-Miletic-Profile-N-01
Doc. dr Siniša Miletić
Docent

Šef Katedre za poslovnu ekonomiju

Lazar-Stosic-Profile-N-01
Prof. dr Lazar Stošić
Vanredni profesor

Head of International Office and Scientific Competence

Nastavno osoblje

Nenad-Markovic-Profile-N-01
Prof. dr Nenad Marković
Redovni profesor
Djordje-Jovanovic-Profile-N-01
Prof. dr Đorđe Jovanović
Redovni profesor
Milos-Babic-Profile-N-02
Prof. dr Miloš Babić
Redovni profesor
Mitar-Lutovac-Profile-N-01
Prof. dr Mitar Lutovac
Redovni profesor
Dejan-Vukosavljevic-Profile-N-01
Prof. dr Dejan Vukosavljević
Vanredni profesor
Marijana-Milunovic-Profile-N-01
Prof. dr Marijana Milunović
Redovni profesor
Aleksandar-Radonjic-Profile-N-02
Prof. dr Aleksandar Radonjić
Vanredni profesor
Marko-Spiler-Profile-N-01
Prof. dr Marko Špiler
Vanredni profesor
Dragan-Turanjanin-Profile-N-01
Prof. dr Dragan Turanjanin
Vanredni profesor
Igor-Ristic-Profile-N-01
Doc. dr Igor Ristić
Docent
Sreto-Aleksic-Profile-N-01
Doc. dr Sreto Aleksić
Docent
Maja-Vojinovic-Profile-N-02
Doc. dr Maja Vojinović
Docent
Danijela-Vukosavljevic-Profile-N-01
Doc. dr Danijela Vukosavljević
Docent
Nikola-Vuksanovic-Profile-N-01
Doc. dr Nikola Vuksanović
Docent
Dragana-Petrovic-Profile-N-01
Doc. dr Petrović Dragana
Docent
Slavko-Ivkovic-Profile-N-01
Doc. dr Slavko Ivković
Docent
Snezana-Prelevic-Plavsic-Profile-N-01
Doc. dr Snežana Prelević Plavšić
Docent
Ana-Lakatos-Profile-N-01
MA Ana Lakatoš
Nastavnik veština
Marinko-Vukmanovic-Profile-N-01
MA Marinko Vukmanović
Nastavnik veština
Zeljana-Dudvarski-Profile-N-01
MA Željana Dudvarski
Nastavnik stranog jezika
Nina-Kisin-Profile-N-01
MA Nina Kisin
Nastavnik stranog jezika
Slobodan-Stojakovic-Profile-N-01
Slobodan Stojaković
Nastavnik veština
No-image-Blanko-Profile-N-01
Olivera Stojanović
Nastavnik veština