fbpx

Naše akademsko osoblje čine priznati lideri u svojim oblastima, kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou.

Naš nastavni kadar su lideri, edukatori, mentori i savetnici koji studentima nude vrhunski set upravljačkih veština, iskustava, podrške i resursa koji su im potrebni da bi uspeli u novom, nikad toliko povezanom svetu.

Radeći zajedno sa našim sadašnjim i bivšim studentima, formiramo zajednicu strastvenih akademskih građana sa znanjima iz stvarnog sveta, istraživača koji žele da kreiraju inovacije sa društvenim uticajem. S obzirom na to da Fakultet za menadžment gaji jake veze sa lokalnom i internacionalnom poslovnom zajednicom, kontinuirano stičemo iskustva kako u istraživanjima, tako i u prenošenju najnovijih znanja našim studentima. Zajedništvo istraživanja i obrazovanja je osnovni princip aktivnosti Fakulteta, a sloboda i različitost mišljenja glavna vrednost naše akademske sredine.

Permanentno unapređivanje naučno-istraživačkog rada nastavnog osoblja, kroz povećanje akademske mobilnosti, povećanje aktivnosti na međunarodnim naučno-istraživačkim projektima, publikovanje naučnih radova u međunarodnim časopisima, učešće na međunarodnim naučnim skupovima, realizacija naučno-istraživačkih projekata samostalno i u saradnji sa drugim ustanovama iz zemlje i inostranstva garant su kvalitetnog obrazovanja koji dobijaju naši studenti.

Reč dekana

Reč dekana

Katedra za IM

Katedra za inženjerski menadžment

Katedra za PE

Katedra za poslovnu ekonomiju

Katedra za MUM

Katedra za menadžment u medijima

Katedra za MIT

Katedra za menadžment u IT-u

Katedra za MAS

Katedra za master AS

Katedra za DS

Katedra za doktorske studije

Dekan, prodekani i šefovi katedri

Nenad-Markovic-Profile-N-01
Prof. dr Nenad Marković
Redovni profesor

VD dekan Fakulteta za menadžment

Momcilo-Bajac-Profile-N-01
Prof. dr Momčilo Bajac
Redovni profesor

Prodekan za nauku

Branislav-Sancanin-Profile-N-01
Doc. dr Branislav Sančanin
Docent

Prodekan za nastavu i šef Katedre za menadžment u medijima

Djordje-Jovanovic-Profile-N-01
Prof. dr Đorđe Jovanović
Redovni profesor

Šef Katedre za doktorske studije

Tijana-Savic-Tot-Profile-N-03
Prof. dr Tijana Savić Tot
Vanredni profesor

Šef Katedre za inženjerski menadžment

Aleksandra-Pusara-Profile-N-01
Prof. dr Aleksandra Pušara
Vanredni profesor

Šef Katedre za poslovnu ekonomiju

Igor-Ristic-Profile-N-01
Doc. dr Igor Ristić
Docent

Šef Katedre za menadžment u informacionim tehnologijama

Marija-Runic-Ristic-Profile-N-01-1
Prof. dr Marija Runić Ristić
Vanredni profesor

Pomoćnik šefa Katedre za inženjerski menadžment

Jelena-Avakumovic-Tot-Profile-N-01
Prof. dr Jelena Avakumović
Vanredni profesor

Šef Katedre za master akademske studije i pomoćnik šefa Katedre za poslovnu ekonomiju

Lazar-Stosic-Profile-N-01
Prof. dr Lazar Stošić
Vanredni profesor

Head of International Office and Scientific Competence

Nastavno osoblje

Slobodan-Adzic-Profile-N-01
Prof. dr Slobodan Adžić
Redovni profesor
Milos-Babic-Profile-N-02
Prof. dr Miloš Babić
Redovni profesor
Mitar-Lutovac-Profile-N-01
Prof. dr Mitar Lutovac
Redovni profesor
Dragan-Milosevic-Profile-N-01
Prof. dr Dragan Milošević
Redovni profesor
Marijana-Milunovic-Profile-N-01
Prof. dr Marijana Milunović
Vanredni profesor
Olivera-Milutinovic-Profile-N-01
Prof. dr Olivera Milutinović
Vanredni profesor
Jovanka-Popovic-Profile-N-01
Prof. dr Jovanka Popović
Vanredni profesor
Dejan-Vukosavljevic-Profile-N-01
Prof. dr Dejan Vukosavljević
Vanredni profesor
Aleksandar-Radonjic-Profile-N-02
Prof. dr Aleksandar Radonjić
Vanredni profesor
Marko-Spiler-Profile-N-01
Prof. dr Marko Špiler
Vanredni profesor
Dragan-Turanjanin-Profile-N-01
Prof. dr Dragan Turanjanin
Vanredni profesor
Danilo-Roncevic-Profile-N-01
Prof. dr Danilo Rončević
Vanredni profesor
Sreto-Aleksic-Profile-N-01
Doc. dr Sreto Aleksić
Docent
Sinisa-Miletic-Profile-N-01
Doc. dr Siniša Miletić
Docent
Aleksandar-Pavlovic-Profile-N-01
Doc. dr Aleksandar Pavlović
Docent
Aleksandra-Penjisevic-Profile-N-01
Doc. dr Aleksandra Penjišević
Docent
Kristina-Radoman-Profile-N-01
Doc. dr Kristina Radoman
Docent
Ivan-Scepanovic-Profile-N-01
Doc. dr Ivan Šćepanović
Docent
Vesna-Scepanovic-Profile-N-01
Doc. dr Vesna Šćepanović
Docent
Maja-Vojinovic-Profile-N-02
Doc. dr Maja Vojinović
Docent
Danijela-Vukosavljevic-Profile-N-01
Doc. dr Danijela Vukosavljević
Docent
Nikola-Vuksanovic-Profile-N-01
Doc. dr Nikola Vuksanović
Docent
Dragana-Petrovic-Profile-N-01
Doc. dr Petrović Dragana
Docent
Ana-Lakatos-Profile-N-01
MA Ana Lakatoš
Nastavnik veština
Marinko-Vukmanovic-Profile-N-01
MA Marinko Vukmanović
Nastavnik veština
Slobodan-Stojakovic-Profile-N-01
Slobodan Stojaković
Nastavnik veština
No-image-Blanko-Profile-N-01
Olivera Stojanović
Nastavnik veština
No-image-Blanko-Profile-N-01
Dr Slavko Ivković
Asistent sa doktoratom
Borko-Somborac-Profile-N-01
Dr Borko Somborac
Asistent sa doktoratom
Zeljana-Dudvarski-Profile-N-01
MA Željana Dudvarski
Nastavnik stranog jezika
Nina-Kisin-Profile-N-01
MA Nina Kisin
Nastavnik stranog jezika