fbpx
Dragana-Petrovic-Profile-N-01

Doc. dr Dragana Petrović

Docent

Naučne, umetničke i stručne kvalifikacije nastavnika i zaduženja u nastavi

Bez dodatnih linkova.

Dragana Petrović je rođena 1977. godine u Beogradu. Završila je Ekonomski fakultet u Beogradu 2001. godine, smer poslovne finansije i računovodstvo. Magistarsku tezu pod nazivom „Upravljanje troškovima projekta“ odbranila je 2009. godine na Fakultetu za menadžment malih i srednjih preduzeća u Beogradu. Doktorsku disertaciju je odbranila 2013. godine na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju Megatrend Univerziteta u Beogradu pod nazivom „Analiza uticaja specifičnih rizika i izvora finansiranja u manje razvijenim ekonomijama na međunarodno kapitalno budžetiranje“. Do sada je napisala 3 udžbenika i objavila mnogobrojne radove.

U prethodnom periodu bila je zaposlena u Visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije – ITS, Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija Čačak, i Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo – PEP. Pored ostalog, radila je na poslovima računovodstva u preduzeću Eki Investment d.o.o. i bila je pomoćnik direktora za ekonomsko–finansijske poslove u Vojnoj ustanovi „Dedinje“. Poseduje sertifikat Ovlašćeni računovođa u Savezu računovođa i revizora Srbije.

Od 1.septembra 2022. godine izabrana je u zvanje docenta.

Možemo Vam pokazati put.
Sve što treba da uradite je da ga sledite.