fbpx
Aleksandra-Pusara-Profile-N-02

Prof. dr Aleksandra Pušara

Redovni profesor
Dekan Fakulteta za menadžment
Šef Katedre za poslovnu ekonomiju

Naučne, umetničke i stručne kvalifikacije nastavnika i zaduženja u nastavi

Reč dekana.

Katedra za poslovnu ekonomiju.

ORCID profil.

Aleksandra Pušara rođena je 17. septembra 1974. godine u Beogradu. Osnovnu i srednju školu, Šestu beogradsku gimnaziju, završila je u Beogradu.  Na Fakultetu za menadžment Univerziteta „Braća Karić“ završila je diplomske studije, 1998. Magistarske studije završila je na Fakultetu za trgovinu i bankarstvo 2007. U novembru 2010. je odbranila doktorsku tezu „Upravljanje kamatnim rizikom u uslovima finansijske globalizacijeʺ na Univerzitetu „Braća Karić“ – Fakultet za trgovinu i bankarstvo. Diploma doktora ekonomskih nauka nostrifikovana je na državnom Univerzitetu u Sarajevu.

Akademsku karijeru započela je 2010. na Fakultetu za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za rukovodeće kadrove u Beogradu, gde je i izabrana u zvanje docenta.

Od oktobra 2018. je zaposlena na Fakultetu za menadžment (Univerzitet UNION – Nikola Tesla), gde je izabrana u zvanje redovnog profesora.

Osnovna istraživačka oblast joj je upravljanje rizicima u međunarodnim poslovnim finansijama i bankarstvu. Autor je više naučnih radova od kojih su pojedini objavljeni u vodećim međunarodnim i domaćim časopisima. Učestvovala je na međunarodnim projektima kao saradnik i kao predavač.

Prof. dr Aleksandra Pušara je aktuelni dekan Fakulteta za menadžment.

Možemo Vam pokazati put.
Sve što treba da uradite je da ga sledite.