fbpx

Social informatics journal

Social informatics journal, časopis u izdanju FAM-a, prati globalni proces informatizacije društva i njegov uticaj na društvenu strukturu i društvene promene, kao i ulogu i položaj pojedinca u informatičkom društvu.

Koordinacija razvoja društva i njegove globalne informatizacije je danas posebno važna tema jer od nje direktno zavisi prevazilaženja krize moderne civilizacije i njenog prelaska na put održivog i zdravog razvoja zasnovanog na ovladavanju i upravljanju informacijama i širokoj upotrebi novih znanja i tehnologija u svim sferama života.

Oficijelna stranica časopisa je dostupna putem linka: socialinformaticsjournal.com

Osnovni ciljevi pokretanja Social informatics journal-a su identifikacija i analiza novih mogućnosti za razvoj čoveka i društva u novoj informacionoj realnosti, kao i novih pretnji i rizika za njihov život, koje već postoje ili mogu nastati u budućnost.

Urednik časopisa je prof. dr Momčilo Bajac.

Arhiva časopisa
Social-informatics-journal-cover-issue-2-en-US
Social-informatics-journal-cover-issue-2-en-US
Kontakt

Prof. dr Momčilo B. Bajac
Fakultet za menadžment, Sremski Karlovci
Univerzitet “UNION Nikola Tesla”, Beograd
Kontakt telefon: +381641629727
Imejl-adresa: editor@socialinformaticsjournal.com

Prof. dr Lazar Stošić
Fakultet za menadžment, Sremski Karlovci
Univerzitet “UNION Nikola Tesla”, Beograd
Kontakt telefon: +381637004281
Imejl-adresa: lazar.stosic@famns.edu.rs

Arhiva članaka i časopisa

Časopis u celiniLink za preuzimanje
Volume 2, Issue 1, June 2023 PDF
Pojedinačni članciAutoriLink za preuzimanje
RESHAPING THE FUTURE OF WORK: NAVIGATING THE IMPACTS OF LIFELONG LEARNING AND DIGITAL COMPETENCES IN THE ERA OF 5.0 INDUSTRY Ana Nešić Tomašević PDF
AN ETHICS CRISIS IN VIRTUAL MEDIA SPACE Aleksandra Penjišević, Branislav Sančanin, Margarita Bogdanova PDF
APPLIED INFORMATION TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE Branimir M. Bajac, Momčilo Bajac, Lazar Stošić PDF
ERP SYSTEMS AND THE CHALLENGES OF LEGAL PROTECTION OF PERSONAL DATA Lazar Stošić, Aleksandra V. Janković, Igor Ristić, Momčilo Bajac PDF
NANOINFORMATICS, COMPUTER APPLICATIONS FOR NANOMEDICINE Aleksandar Đorđević PDF
IMPROVING CONSTRUCTION PROJECTS AND REDUCING RISK BY USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE Milena Senjak Pejić, Mirjana Terzić, Dragana Stanojević, Igor Peško, Vladimir Mučenski PDF
INTEGER SINGLE-ERROR-CORRECTING CODES AS AN ALTERNATIVE TO THE INTERNET CHECKSUM Aleksandar Radonjić, Igor Ristić, Ivan Šćepanović PDF
Časopis u celiniLink za preuzimanje
Volume 1, Issue 1, December 2022 PDF
Pojedinačni članciAutoriLink za preuzimanje
USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR THE GENERATION OF MEDIA CONTENT Branislav Sančanin, Aleksandra Penjišević PDF
SECURITY OF THE SYSTEM FOR ELECTRONIC LEARNING Igor Ristić, Aleksandar Radonić PDF
TEORIJA ORGANIZACIJE U NOVOM DIGITALNOM OKRUŽENJU Momčilo Bajac, Lazar V. Stošić, Aleksandra B. Sančanin PDF
DOES SMART HOME HAVE WIDE OPEN DOORS? MQTT COMMUNICATION PROTOCOL STANDARDIZATION – POTENTIAL MISSING RING OF THE IOT NETWORKS SECURITY CHAIN Ivan Šćepanović, Vesna Sćepanović PDF
STAFFING TECHNIQUES IN INDUSTRY 4.0 Tijana Savić-Tot, Marija Runić-Ristić PDF
HATE SPEECH AND DISINFORMATION CONTRARY TO ETHICS AND MEDIA EDUCATION Maja Vojinović, Tatjana Davidov PDF

MOŽEMO VAM POKAZATI PUT. SVE ŠTO TREBA DA URADITE JE DA GA SLEDITE.

Naučnoistraživački rad na Fakultetu za menadžment ima za cilj razvoj nauke i stvaralaštva, unapređivanje obrazovne delatnosti, odnosno unapređenje kvaliteta nastave, usavršavanje naučnog podmladka, uvođenje studenata u naučnoistraživački rad, kao i stvaranje materijalnih uslova za rad i razvoj Fakulteta.