fbpx
Maja-Vojinovic-Profile-N-02

Doc. dr Maja Vojinović

Docent

Naučne, umetničke i stručne kvalifikacije nastavnika i zaduženja u nastavi

ORCID profil.

LinkedIn profil.

Maja Vojinović je rođena  05.01.1979. u Titogradu. Osnovne akademske studije-četvorogodišnje završila je na državnom Univerzitetu, Filozofskom Fakultetu u Novom Sadu na odseku za anglistiku gde je stekla zvanje Profesor engleskog jezika i književnosti. Paralelno sa anglistikom studirala je i medicinu na Medicinskom Fakultetu u Novom Sadu tri godine. Master studije, (2008-2010), završila je 2010. godine na Fakultetu za menadžment u Novom Sadu, pod okriljem Alfa Univerziteta u Beogradu, odbranom završnog rada: “Komparativna studija visokoškolskog obrazovanja u Anglo-saksonskim zemljama i Srbiji sa aspekta primenljivog znanja“.

Maja Vojinović  je upisala doktorske studije na Univerzitetu Džon Nezbit u Beogradu 2016. godine na departmanu za kulturu i medije u trajanju od 3+2 godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom: „Uloga štampanih medija u prezentaciji nasilja nad ženama u partnerskom odnosu u Srbiji“ odbranila je 2021. godine na istom Univerzitetu u Beogradu.

Radnu karijeru započela je 1997. godine u Košarkaškom Savezu Srbije-KSS, paralelno sa studiranjem, a od 2004. godine započinje nastavno-obrazovni rad u prosvetnim ustanovama, dok je akademsku karijeru počela da gradi od 2008. godine na Fakultetu za menadžment u Novom Sadu pod Univerzitetom Alfa u Beogradu. Od oktobra 2008. godine do danas radi na Fakultetu za menadžment sa sedištem u Sremskim Karlovcima, pod okriljem Univerziteta „Union-Nikola Tesla“, u Beogradu. Osnovna istraživačka oblast su joj mediji, komunikacija, jezici, prevodilaštvo u pisanoj formi, menadžment, kreativne industrije, kultura, interdisciplinarnost, moderni diskurs, film, digitalna fotografija, estetika, multimedija, veštine medijske prakse; poseduje odlične organizacione sposobnosti, analitičke veštine i komunikacione sposobnosti. Uvek glasa za efektivnost u radu, kooperativnost, učenje i usavršavanje.

Njene interesne sfere su jezici, znanja iz oblasti menadžmenta, medija, komunikologije,odnosa sa ljudima i unapređenje profesionalnih veština. Ima iskustva u individualnom i timskom radu. Autorka je četiri stručne knjige iz oblasti medija, a u pripremi su još dve. Objavila je na desetine naučnih i stručnih radova od kojih su pojedini objavljeni u vodećim međunarodnim i domaćim časopisima. Bavi se i uredništvom stručnih knjiga.

Član je Udruženja ELTA, Udruženja stranih profesora i predavača širom našeg regiona, sarađuje sa Institucijom British Council u Beogradu, Unesko Katedrom na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Takođe je i član Američkog kutka u Novom Sadu, sarađuje i sa Oxford University Press, Beograd, Longman Pearson, Krovna organizacija mladih, Beograd, Udruženje „Umjetnost bez granica“ iz Bara, u saradnji je i sa lokalnim javnim emiterima Crne Gore, počasni je član Umetničkog Saveta Udruženja „Umjetnost bez granica“ koji broji veliki broj svetski poznatih imena iz domena umetnosti i kulture. Učestvovala je na velikom broju seminara, predavanja, međunarodnih manifestacija, konferencija, književnih večeri, prezentacija, mediji i PR, potpisnica je mnogih prevodilačkih autorskih univerzitetskih radova. Radila je i na akreditaciji univerzitetskih ustanova.

U slobodno vreme, putuje, piše, bavi se dokumentarnim filmom i digitalnom fotografijom, prevodi i učestvuje u projektima za borbu protiv nasilja u porodici nad ženama i decom; učestvuje u izradama nacrta zakona protiv nasilja pri Vladi Republike Srbije. Svojim originalnim idejama dala je doprinos i u svetu dokumentarnog filma. Početkom 2017. godine učestvovala je u snimanju i realizaciji dokumentarnog filma „Put kroz san 2017“, prvenstveno kao idejni tvorac, a potom i kao učesnik filma u režiji Gorana Musića. Film je snimljen na teritoriji Sarajeva i Bara. Ubrzo nakon toga, snimila je još dva kratka dokumentarna filma pod nazivom: „Duša Zlatibora“ i „Zapisi sa Zlatibora“, 2018. godine. Naredne godine, 2019. snima još jedan dokumentarac „Biografija kao zanimljiva knjiga“ kao idejni tvorac, autor teksta i učesnik, potom 2021. dokumentarac „Galerija Vega“.

Učestvovala je u radu na dokumentarnom filmu o porodici iz Prijepolja, u saradnji sa filmskim režiserom Goranom Musićem (Pariz, Beograd) i Šekijem Musićem, piscem iz Bara, (Beograd). Tema „Brajkovac“, dokumentarni film, koji je dobio nagradu-Zlatna buklija. U pripremi su još dva dokumentarna (putopisna) filma na temu hodočašća (Santjago de Kompostela) i istočna priča-Rusija u saradnji sa režiserom Goranom Musićem i piscem  Šekijem Musićem.

Maja Vojinović je jedan osnivača i članova Organizacionog odbora „Prvo Crnogorsko kulturno društvo u Skandinaviji“, sa sedištem u Kristijanstadu koje je u februaru mesecu 2017. godine i zvanično registrovano od strane švedskih vlasti, a potom premešteno u Malme. Maja Vojinović je i autorka četiri knjige. Knjiga pod nazivom „Medijski prikaz rodne (ne) ravnopravnosti kroz prizmu štampanih medija“-nasilje nad ženama u partnerskom odnosu, koju je izdalo Udruženje „Umjetnost bez granica“ iz Bara 2022. godine. Potom monografija pod nazivom „Tabloidizacija Vs Realnost“- nasilje nad ženama u partnerskom odnosu, izdavač Udruženje „Umjetnost bez granica“ iz Bara, 2022. godine. Praktikum „Model obrade podataka u medijskoj praksi“- SPSS program, od istog izdavača 2022. godine. Sinopsis za psihološku dramu „Treća strana života“ u koautorskom radu izdala je Akademija društvenih nauka. Drama će biti izvedena na daskama koje život znače. Urednica je nekoliko stručnih knjiga, zbirki proze i poezije.

-Izabrana je u zvanje docenta na Univerzitetu „Union-Nikola Tesla“ u Beogradu 01.10.2021. na Fakultetu za menadžment, na medijskoj katedri i time stekla zvanje: Doc. dr za užu naučnu oblast-mediji i komunikacije, a doktoratom je stekla zvanje: Doktor komunikoloških nauka.

Licenca Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za rad nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika da samostalno obavlja obrazovno-vaspitni rad u okviru svoje struke. Broj: 152-00-1079/2008-13. Datum: 12.10.2012. Beograd, Nemanjina 22-26.

Objavila je četiri knjige:

  1. Knjiga: „Medijski prikaz rodne (ne)ravnopravnosti kroz prizmu štampanih medija-nasilje nad ženama u partnerskom odnosu.
  2. Monografija: „Tabloidizacija Vs Realnost-nasilje nad ženama u partnerskom odnosu.
  3. Praktikum: „Model obrade podataka u medijskoj praksi-SPSS program“.
  4. Sinopsis za psihološku dramu „Treća strana života“, koja će biti izvedena na daskama koje život znače.

Učešće na međunarodnim projektima:

Projekat (2022): Sprečavanje govora mržnje i širenja dezinformacija u medijima, u okviru radijske emisije Mediji i Građani, pod pokroviteljstvom lokalnog javnog emitera RCrne Gore.

Projekat (2012-2022): Refestikon 2012-2022, festival fantastične književnosti, RCrna Gora.

Projekat (2020):  Umjetnost bez granica na Urban radiju, (tri meseca 2020.), Bar, RCrna Gora.

Projekat (2017-2022): Prvo crnogorsko kulturno društvo u Skandinaviji, sedište u Kristijanstadu i Malmeu, Švedska.

Projekat (2017) godine u okviru projekta Evropska prestonica kulture kao prevodilac (10 dana) tekstova za audio-vizuelno snimanje na konferenciji: First European Conference devoted to minority and local media, New narration, The power of community, the value of diversity and skills of coaction, 16-18 November, 2017, Sremski Karlovci/ Novi Sad.

Programski odbor – dr Maja Vojinović -na trećoj naučno-stručnoj konferenciji „Digitalni mediji u funkciji održivog razvoja kulturnog nasleđa“, Sremski Karlovci, 01.10.2022.

Projekat sa studentima medija 4. godine Fama na izradi monografije o kreativnim industrijama 2023.-… (podmladak)

Rad sa studentima na projektu praktične nastave na RTV, radio i televizija 2023.-…(podmladak)

-Član je Centra za nauku na Fakultetu za menadžment, Sremski Karlovci.

-Član je Marketing tima na Fakultetu za menadžment, Sremski Karlovci.

-Diploma Advanced, Proficiency-English language (British Council).

-Trening „Kako postati uspešan preduzetnik?“, Unesko katedra, FTN, Novi Sad, 2010.

-Trening „The American media“, Američki kutak, Novi Sad, 2013.

-Seminar-obuka „Organizaciono komuniciranje kao faktor poslovne uspešnosti“, Unesko katedra, FTN, Novi Sad, 2013.

-Trening „Kreativno  rešavanje problema“, Unesko katedra, FTN, Novi Sad, 2013.

-Trening „Kako da se pripremim za poslovni život?“, Unesko katedra, FTN, Novi Sad, 2013.

Članstvo u Udruženju „ELTA“-predavači engleskog jezika, Beograd.

-Članstvo: Američki kutak, Novi Sad.

-Članstvo: Edukativni centar, Beograd.

-Saradnja: British Council, Oxford University Press, Longman Pearson,Krovna organizacija mladih, Unesko katedra, Beograd.

-Sertifikat za uspešno završen kurs u trajanju od godinu dana: Advanced course masterclass, Lingua, the school of foreign languages, Novi Sad, 2001.

– Sertifikat za uspešno završen kurs u trajanju od godinu dana: Cambridge Advanced English course, Linguarama, the school of foreign languages, Novi Sad, 2004.

– Sertifikat za uspešno završen kurs u trajanju od godinu dana: Cambridge Proficiency English course, Linguarama, the school of foreign languages, Novi Sad, 2005.

-Sertifikat za uspešno pohađanje seminara „Great teachers inspire“, Pearson Longman ELT seminar, akreditovan od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i sport u katalogu 2007/2008.

-Sertifikat za uspešno pohađanje seminara „Dealing with Teenagers: Techniques for the experienced teacher“ u organizaciji Edukativnog centra  i Heinle ELT and McGraw-Hill ELT, 2008.

-Trening-obuka: „Teaching young learners and dealing with large, mixed-ability classes, “ u organizaciji Edukativnog centra  i Heinle ELT and McGraw-Hill ELT, 2008.

-Sertifikat: 6. ELTA IATEFL Konferencija: „The classroom that beats the odds“, 2008. (20 hours of professional development), Beograd.

-ZERTIFIKAT: Anfangerstufe (A1), početni nivo nemačkog jezika, Eks Libris-škola stranih jezika, Novi Sad, 2009.

-Attestato di conoscenza: elementare (A1), početni nivo italijanskog  jezika, Eks Libris-škola stranih jezika, Novi Sad, 2010.

-Sertifikati za učešće na konferenciji „Na putu ka dobu znanja“, 2007,2012,2015, Novi Sad.

-Sertifikat za profesionalni razvoj „The English Book-Oxford Day“, Beograd, 2012.

– Sertifikat za profesionalni razvoj „Pearson Akronolo ELT Seminar: Thinking skills and content in ELT“, 2013.

-Uverenje o pohađanoj obuci programa stručnog usavršavanja Ka boljem razumevanju (5) modul 1 , Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, odobrenjem broj 860-699/2012, broj 822-8/27, Beograd, 2014, ELTA.

-Sertifikat o pohađanju seminara „Mogućnosti finansiranja  putem EU fondova“, Fond „Evropski poslovi“, Novi Sad, 2014.

Osnivač i član organizacionog odbora „Prvo crnogorsko kulturno društvo u Skandinaviji“ sa sedištem u Kristijanstadu, Švedska, 2017, potom Malme 2021.

Sekretarka za odnose sa javnošću na engleskom jeziku (PR) „Prvog crnogorskog kulturnog društva u Skandinaviji“, od 2017. godine.

Član Umetničkog Saveta Udruženja „Umjetnost bez granica“ iz Bara, Crna Gora.Zbornik radova 1,Zbornik radova 2, u pripremi je Zbornik radova 3.

Idejni tvorac i pokretač škole stranih jezika (nemački, italijanski, francuski jezik) na Fakultetu za menadžment- FAM u Novom Sadu, od 2009. godine.

Idejno rešenje za HUB kreativni prostor za studente i predavače na FAM-u.

-Osnivač dramske i muzičke sekcije „DRAMJUZ“ na FAM-u.

Urednica je zbirke pjesama „Za sva vremena“.

– Prevodilac (u pisanoj formi) na medijskim i ostalim konferencijama na FAM-u i šire (međunarodni časopisi, nacionalni,…)

Osnivač, idejni tvorac i urednik radijske emisije „Umjetnost bez granica“ na talasima Urban radija u Baru, 2020. godine.

-Urednik i autor dvanaest (12) emisija na Urban radiju u Baru 2020.

-Učešće (gostujuće) na međunarodnoj konferenciji REFESTIKON, festival fantastične književnosti, od 2016.-2022. godine kroz partnerstvo sa Akademijom društvenih nauka, NVO „Umjetnost bez granica“ i lokalnim javnim emiterima Crne Gore.
2015. „Đavolji prst“
2016. „Makrokozma 21“
2017. „Knez Vladimir“
2018. „Trium Reginarium“
2019. „Zmaj Vražjih firova“
2020. „Drevni Iliri“, onlajn video konferencija,
2021,2022. „Putnik“
2023. „Transhumanizam“

Idejni tvorac, autor teksta, učesnik u dokumentarnim filmovima:
„Put kroz san“, 2017.
„Duša Zlatibora“, 2018.
„Zapisi sa Zlatibora“, 2018.
„Biografija kao zanimljiva knjiga“, 2019.
„Galerija Vega“, 2021. (Izvor: youtube)

Rad na dokumentarnom filmu o porodici iz Prijepolja, u saradnji sa filmskim režiserom Goranom Musićem (Pariz, Beograd) i Šekijem Musićem, piscem iz Bara, (Beograd). Tema „Brajkovac“, dokumentarni film. Nagrada-Zlatna buklija.

U pripremi su još dva dokumentarna (putopisna) filma na temu hodočašća (Santjago de Kompostela) i istočna priča-Rusija u saradnji sa režiserom Goranom Musićem i piscem Šekijem Musićem.

Učešće na međunarodnom projektu Refestikon 2022.

Partnerstvo sa „Mostovi prijateljstva“, Loznica, regionalni loznički Drina radio,Srbija i Radio Bijelo Polje, Crna Gora na Vukovom saboru 2015. godine.

-Književna konferencija „Book Talk“, gostujuća učešća.

Autorski rad, digitalna fotografija, Priroda u zimskom danu, na likovnoj izložbi „Pogled“studenata FAM-a 2016. godine.

Licenca za rad- pomoćni košarkaški sudija u KSS od 1997-2010. godine.

Možemo Vam pokazati put.
Sve što treba da uradite je da ga sledite.