fbpx
Maja-Vojinovic-Profile-N-02

Doc. dr Maja Vojinović

Docent

Naučne, umetničke i stručne kvalifikacije nastavnika i zaduženja u nastavi

LinkedIn profil.

Maja Vojinović je rođena  05.01.1979. u Titogradu. Osnovne akademske studije-četvorogodišnje završila je na državnom Univerzitetu, Filozofskom Fakultetu u Novom Sadu na odseku za anglistiku gde je stekla zvanje Profesor engleskog jezika i književnosti. Paralelno sa anglistikom studirala je i medicinu na Medicinskom Fakultetu u Novom Sadu tri godine. Master studije završila je 2010. godine na Fakultetu za menadžment u Novom Sadu odbranom završnog rada: “Komparativna studija visokoškolskog obrazovanja u Anglo-saksonskim zemljama i Srbiji sa aspekta primenljivog znanja“.

Maja Vojinović  je upisala doktorske studije na Univerzitetu Džon Nezbit u Beogradu 2016. godine na departmanu za kulturu i medije. Doktorsku disertaciju pod nazivom: „Uloga štampanih medija u prezentaciji nasilja nad ženama u partnerskom odnosu u Srbiji“ odbranila je 2021. godine na istom Univerzitetu u Beogradu.

Radnu karijeru započela je 1997. godine u Košarkaškom savezu Srbije, a od 2004. godine započinje nastavno-obrazovni rad u prosvetnim ustanovama, dok je akademsku karijeru počela da gradi od 2008. godine na Fakultetu za menadžment u Novom Sadu pod Univerzitetom Alfa u Beogradu. Od oktobra 2008. godine do danas radi na Fakultetu za menadžment sa sedištem u Sremskim Karlovcima, Univerzitet Union Nikola Tesla, Beograd. Osnovna istraživačka oblast su joj mediji, komunikacija, jezici, prevodilaštvo u pisanoj formi, menadžment, kultura, interdisciplinarnost, moderni diskurs, film, digitalna fotografija, estetika; poseduje odlične organizacione sposobnosti, analitičke veštine i komunikacione sposobnosti. Uvek glasa za kooperativnost, timski rad, učenje i usavršavanje.

Njene interesne sfere su jezici, znanja iz oblasti menadžmenta, medija, komunikologije,odnosa sa ljudima i unapređenje profesionalnih veština. Ima iskustva u individualnom i timskom radu. Autor je na desetine naučnih i stručnih radova od kojih su pojedini objavljeni u vodećim međunarodnim i domaćim časopisima.

Član je Udruženja ELTA, Udruženja stranih profesora i predavača širom našeg regiona, sarađuje sa Institucijom British Council u Beogradu, Unesko Katedrom na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Takođe je i član Američkog kutka u Novom Sadu, sarađuje i sa Oxford University Press, Beograd, Longman Pearson, Krovna organizacija mladih, Beograd, Udruženje „Umjetnost bez granica“ iz Bara, u saradnji je i sa lokalnim javnim emiterima Crne Gore, član je Umetničkog Saveta Udruženja „Umjetnost bez granica“ koji broji veliki broj svetski poznatih imena iz domena umetnosti i kulture. Učestvovala je na velikom broju seminara, predavanja, međunarodnih manifestacija, konferencija, književnih večeri, prezentacija, mediji i PR, potpisnica je mnogih prevodilačkih autorskih univerzitetskih radova. Radila je i na akreditaciji univerzitetskih ustanova.

U slobodno vreme, putuje, piše, bavi se dokumentarnim filmom i digitalnom fotografijom, prevodi i učestvuje u projektima za borbu protiv nasilja u porodici nad ženama i decom; učestvuje u izradama nacrta zakona protiv nasilja pri Vladi Republike Srbije. Svojim originalnim idejama dala je doprinos i u svetu dokumentarnog filma. Početkom 2017. godine učestvovala je u snimanju i realizaciji dokumentarnog filma „Put kroz san 2017“, prvenstveno kao idejni tvorac a potom i kao učesnik filma u režiji Gorana Musića. Film je snimljen na teritoriji Sarajeva i Bara. Ubrzo nakon toga, snimila je još dva kratka dokumentarna filma pod nazivom: „Duša Zlatibora“ i „Zapisi sa Zlatibora“, 2018. godine. Naredne godine, 2019. snima još jedan dokumentarac „Biografija kao zanimljiva knjiga“ kao idejni tvorac, autor teksta i učesnik, potom 2021. dokumentarac „Galerija Vega“.

Maja Vojinović je jedan osnivača i članova Organizacionog odbora „Prvo Crnogorsko kulturno društvo u Skandinaviji“, sa sedištem u Kristijanstadu koje je u februaru mesecu 2017. godine i zvanično registrovano od strane švedskih vlasti. Maja Vojinović je i autorka tri knjige. Knjiga pod nazivom „Medijski prikaz rodne (ne) ravnopravnosti kroz prizmu štampanih medija“-nasilje nad ženama u partnerskom odnosu, koju je izdalo Udruženje „Umjetnost bez granica“ iz Bara 2022. godine. Potom monografija pod nazivom „Tabloidizacija Vs Realnost“- nasilje nad ženama u partnerskom odnosu, izdavač Udruženje „Umjetnost bez granica“ iz Bara, 2022. godine. I praktikum „Model obrade podataka u medijskoj praksi“- SPSS program, od istog izdavača 2022. godine. Maja je i urednica zbirke pjesama autora Šekija Musića pod nazivom “ Za sva vremena“ i autorka psihološke drame koja će izaći iz štampe u junu mesecu 2022. godine.

Licenca Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za rad nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika da samostalno obavlja obrazovno-vaspitni rad u okviru svoje struke. Broj: 152-00-1079/2008-13. Datum: 12.10.2012. Beograd, Nemanjina 22-26.

Objavila je dve knjige: „Medijski prikaz rodne (ne)ravnopravnosti kroz prizmu štampanih medija-nasilje nad ženama u partnerskom odnosu i monografiju „Tabloidizacija Vs Realnost-nasilje nad ženama u partnerskom odnosu, u pripremi su još dve knjige, spremne za štampu u junu 2022. godine.

-Diploma Advanced, Proficiency-English language (British Council).

-Trening „Kako postati uspešan preduzetnik?“, Unesko katedra, FTN, Novi Sad, 2010.

-Trening „The American media“, Američki kutak, Novi Sad, 2013.

-Seminar-obuka „Organizaciono komuniciranje kao faktor poslovne uspešnosti“, Unesko katedra, FTN, Novi Sad, 2013.

-Trening „Kreativno  rešavanje problema“, Unesko katedra, FTN, Novi Sad, 2013.

-Trening „Kako da se pripremim za poslovni život?“, Unesko katedra, FTN, Novi Sad, 2013.

Članstvo u Udruženju „ELTA“-predavači engleskog jezika, Beograd.

-Članstvo: Američki kutak, Novi Sad.

-Članstvo: Edukativni centar, Beograd.

-Saradnja: British Council, Oxford University Press, Longman Pearson,Krovna organizacija mladih, Unesko katedra, Beograd.

-Sertifikat za uspešno završen kurs u trajanju od godinu dana: Advanced course masterclass, Lingua, the school of foreign languages, Novi Sad, 2001.

– Sertifikat za uspešno završen kurs u trajanju od godinu dana: Cambridge Advanced English course, Linguarama, the school of foreign languages, Novi Sad, 2004.

– Sertifikat za uspešno završen kurs u trajanju od godinu dana: Cambridge Proficiency English course, Linguarama, the school of foreign languages, Novi Sad, 2005.

-Sertifikat za uspešno pohađanje seminara „Great teachers inspire“, Pearson Longman ELT seminar, akreditovan od strane Ministarstva za obrazovanje,

nauku i sport u katalogu 2007/2008.

-Sertifikat za uspešno pohađanje seminara „Dealing with Teenagers: Techniques for the experienced teacher“ u organizaciji Edukativnog centra  i Heinle ELT and McGraw-Hill ELT, 2008.

-Trening-obuka: „Teaching young learners and dealing with large, mixed-ability classes, “ u organizaciji Edukativnog centra  i Heinle ELT and McGraw-Hill ELT, 2008.

-Sertifikat: 6. ELTA IATEFL Konferencija: „The classroom that beats the odds“, 2008. (20 hours of professional development), Beograd.

-ZERTIFIKAT: Anfangerstufe (A1), početni nivo nemačkog jezika, Eks Libris-škola stranih jezika, Novi Sad, 2009.

-Attestato di conoscenza: elementare (A1), početni nivo italijanskog  jezika, Eks Libris-škola stranih jezika, Novi Sad, 2010.

-Sertifikati za učešće na konferenciji „Na putu ka dobu znanja“, 2007,2012,2015, Novi Sad.

-Sertifikat za profesionalni razvoj „The English Book-Oxford Day“, Beograd, 2012.

– Sertifikat za profesionalni razvoj „Pearson Akronolo ELT Seminar: Thinking skills and content in ELT“, 2013.

-Uverenje o pohađanoj obuci programa stručnog usavršavanja Ka boljem razumevanju (5) modul 1 , Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, odobrenjem broj 860-699/2012, broj 822-8/27, Beograd, 2014, ELTA.

-Sertifikat o pohađanju seminara „Mogućnosti finansiranja  putem EU fondova“, Fond „Evropski poslovi“, Novi Sad, 2014.

Osnivač i član organizacionog odbora „Prvo crnogorsko kulturno društvo u Skandinaviji“ sa sedištem u Kristijanstadu, Švedska, 2017.

Sekretarka za odnose sa javnošću na engleskom jeziku (PR) „Prvog crnogorskog kulturnog društva u Skandinaviji“, od 2017. godine.

Član Umetničkog Saveta Udruženja „Umjetnost bez granica“ iz Bara, Crna Gora.Zbornik radova 1,Zbornik radova 2,

u pripremi je Zbornik radova 3.

Idejni tvorac i pokretač škole stranih jezika (nemački, italijanski, francuski jezik) na Fakultetu za menadžment- FAM u Novom Sadu, od 2009. godine.

Idejno rešenje za HUB kreativni prostor za studente i predavače na FAM-u.

-Osnivač dramske i muzičke sekcije „DRAMJUZ“ na FAM-u.

-Prevodilac (u pisanoj formi) na medijskim i ostalim konferencijama na FAM-u i šire (međunarodni časopisi, nacionalni,…)

Osnivač, idejni tvorac i urednik radijske emisije „Umjetnost bez granica“ na talasima Urban radija u Baru, 2020. godine.

-Urednik i autor dvanaest (12) emisija na Urban radiju u Baru 2020.

-Učešće (gostujuće) na međunarodnoj konferenciji REFESTIKON, festival fantastične književnosti, od 2016.-2022. godine kroz partnerstvo sa Akademijom društvenih nauka i lokalnim javnim emiterima Crne Gore.

  1. „Đavolji prst“
  2. „Makrokozma 21“
  3. „Knez Vladimir“
  4. „Trium Reginarium“
  5. „Zmaj Vražjih firova“
  6. „Drevni Iliri“, onlajn video konferencija.

-Idejni tvorac, autor teksta, učesnik u dokumentarnim filmovima:

„Put kroz san“, 2017.

„Duša Zlatibora“, 2018.

„Zapisi sa Zlatibora“, 2018.

„Biografija kao zanimljiva knjiga“, 2019.

„Galerija Vega“, 2021. (Izvor: youtube)

Rad na dokumentarnom filmu o porodici iz Prijepolja, u saradnji sa filmskim režiserom Goranom Musićem (Pariz, Beograd) i Šekijem Musićem, piscem iz Bara, (Beograd). Tema „Brajkovac“, dokumentarni film.

U pripremi su još dva dokumentarna (putopisna) filma na temu hodočašća (Santjago de Kompostela) i istočna priča-Rusija u saradnji sa režiserom Goranom Musićem i piscem Šekijem Musićem.

U pripremi su praktikum „Model obrade podataka u medijskoj praksi- SPSS program i psihološka drama u koautorstvu sa Šekijem Musićem iz Bara.

Učešće na međunarodnom projektu Refestikon 2022.

Partnerstvo sa „Mostovi prijateljstva“, Loznica, regionalni loznički Drina radio,Srbija i Radio Bijelo Polje, Crna Gora na Vukovom saboru 2015. godine.

-Književna konferencija „Book Talk“, gostujuća učešća.

Autorski rad, digitalna fotografija, Priroda u zimskom danu, na likovnoj izložbi „Pogled“studenata FAM-a 2016. godine.

Licenca za rad- pomoćni košarkaški sudija u KSS od 1997-2010. godine.

Možemo Vam pokazati put.
Sve što treba da uradite je da ga sledite.