fbpx
Slobodan-Adzic-Profile-N-01

Prof. dr Slobodan Adžić

Redovni profesor
Rukovodilac doktorskih studija

Naučne, umetničke i stručne kvalifikacije nastavnika i zaduženja u nastavi

ORCID profil.

Web of Science baza.

SCOPUS profil.

Google Scholar (Gugl Akademik) profil.

LinkedIn profil.

Professor Slobodan Adžić“ veb sajt.

Prof. dr Slobodan Adžić je redovni profesor na Fakultetu za menadžment FAM iz Sremskih Karlovaca, Univerziteta „Union – Nikola Tesla“, na kome radi od 2011. godine. Predavao je takođe i na Arab Open University u Kuvajtu kao Assistant Professor u periodu 2017-2019. godine i na King Fahd University of Petroleum and Minerals, Affiliated Colleges in Hafr-Al-Batin u Saudijskoj Arabiji kao Lecturer u periodu 2014-2016. godine.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosekom 9,18. Sa titulom MBA studenta godine završio je MBA studije u Velikoj Britaniji na Lancaster univerzitetu, kao Chevening stipendista britanske vlade. Doktorirao je na Fakultetu za poslovne studije Megatrend univerziteta.

Ekspert je za liderstvo i strategijski menadžment. Prof. dr Slobodan Adžić je bio predsednik Izvršnog odbora Skupštine opštine Pančevo i generalni direktor HIP-Petrohemije, Pančevo, a tokom karijere nalazio se i na drugim liderskim pozicijama u državnom, društvenom i privatnom sektoru, kako u domaćim, tako i u inostranim preduzećima.

Dodatne kvalifikacije sticao je u zemlji i inostranstvu, na dva kontinenta i tri jezika. Publikovao je preko 10 monografija. Objavio je sam ili sa saradnicima preko 60 naučnih i stručnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima i na međunarodnim i domaćim kongresima, konferencijama i simpozijumima, od kojih se preko 10 nalazi na Scopus-u i WoS-u. Ostvario je preko 170 citata i h-indeks od 7. Shodno kategorizaciji resornog ministarstva, njegov naučni doprinos se vrednuje sa preko 260 bodova. Aktivno recenzira za 8 međunarodnih WoS žurnala.

Osim maternjeg, govori engleski i nemački jezik.

Možemo Vam pokazati put.
Sve što treba da uradite je da ga sledite.