fbpx
Danijela-Vukosavljevic-Profile-N-01

Doc. dr Danijela Vukosavljević

Docent

Naučne, umetničke i stručne kvalifikacije nastavnika i zaduženja u nastavi

ORCID profil.

LinkedIn profil.

Danijela Vukosavljević je rođena u Kraljevu 1974. Diplomirala je 1996. godine od Fakultetu za internacionalni menadžment u Beogradu i stiče diplomu internacionalnog menadžera. 2008. godine brani master tezu pod nazivom „Politika Banaka kao preduslov za brži razvoj poslovanja malih i srednjih preduzeća“, i time postaje magistar ekonomskih nauka. Ubrzo nakon toga otpočinje doktorske studije i 2013. godine odbranjuje doktorsku disertaciju pod nazivom „Poslovna politika banaka i investiciono bankarstvo kao faktor za brži razvoj poslovnih subjekata“, čime dobija akademsko zvanje doktora ekonomskih nauka na Fakultetu za menadžment ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu. Iste godine izabrana je za docenta iz naučne oblasti finansija i bankarstva. Od 2013. predaje u datoj oblasti.

Sa 25 godina radnog iskustva u raznim finansijskim institucijama, stiče međunarodno dragoceno iskustvo u bankarstvu i finansijama, svesnost o aktuelnim finansijskim pitanjima kao razumevanja celokupne za celokupno finansijsko tržište. Ima ključnu ulogu u rastu i širenju segmenta stanovništva i privrede, nadgleda operacije i informacionu tehnologiju širom 15 zemalja u centralnoj i istočnoj Evropi, uključujući i Rusiju, Ukrajinu i Belorusiju. Ona je član strateškog odbora u digitalnoj banci kao finansijski savetnik na nekoliko projekata vezanih transformaciju banaka u regionu Jugoistočne Evrope.

19. februara 2021. je izabrana u zvanje docenta, za užu naučnu oblast „Ekonomsko finansijski menadžment“.

Možemo Vam pokazati put.
Sve što treba da uradite je da ga sledite.