fbpx
Nenad-Markovic-Profile-N-01

Prof. dr Nenad Marković

Redovni profesor

Naučne, umetničke i stručne kvalifikacije nastavnika i zaduženja u nastavi

ORCID profil.

LinkedIn profil.

Nenad Marković rođen je u Beogradu 28.06.1966. godine. Osnovnu i srednju školu, Gimnaziju „Uroš Predić“ završio je u Pančevu. Diplomirao je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu na mašinskom odseku – smeru za industrijske sisteme. Magistarske studije završava 2003. na Fakultetu za menadžment Univerziteta „Braća Karić“. Više od 16 godina uključen je nastavni proces na visoko-školskim ustanovama.

Nastavnu karijeru započeo je 2001. godine kao asistent na Fakultetu za menadžment Novi Sad.

2004. na Višoj školi za poslovne sekretare i menadžment bio je angažovan na predmetima: .Matematika, Statistika, Menadžment malog i srednjeg biznisa i Preduzetništvo, a vršio je i dužnost pomoćnika direktora škole.

2005. godine doktorira na Univerzitetu Privredna akademija sa temom “Perspektiva obrazovanja za preduzetništvo u Vojvodini”, gde je izabran u zvanje docenta. Iste godine zasniva radni odnos u Republici Srpskoj na Visokoj školi za uslužni biznis, Istočno Sarajevo, BiH, gde i danas izvodi nastavu na predmetima: Izrada i implementacija biznis plana i Menadžment malog i srednjeg biznisa. Od 2005. godine do danas na Fakultetu za menadžment izvodi nastavu na predmetima: Kvantitativne metode, Logistika, Preduzetništvo, Menadžment malog i srednjeg biznisa, Reinženjering.

Školske 2006/2007. obavljao je dužnosti v. d. dekana Fakulteta za menadžment Novi Sad. Takođe je bio i prodekan za nastavu i šef studijskog programa menadžment na istom fakultetu.

Uviđajući značaj obrazovanja za preduzetništvo 2006. godine postaje jedan od osnivača Srednje poslovno – menadžerske škole i uvodi izučavanje predmeta Preduzetništvo na srednjoškolskom nivou. U zvanje vanrednog profesora izabran je 2008. godine na Univerzitetu Alfa za užu naučnu oblast menadžment.

U zvanje redovnog profesora izabran je 2015. godine na Univerzitetu Union – Nikola Tesla.

Od osnivanja Fakulteta za menadžment do danas je jedan od dva najbolje ocenjena nastavnika od strane studenata. Ovoj činjenici idu u prilog i brojna mentorstva: Preko 400 puta bio je mentor na diplomskim radovima, 20 puta je bio mentor u izradi magistarskih teza i 9 puta mentor na doktoratima. Nastavne planove, režim studija i sistem ocenjivanja studenata u potpunosti izvodi prema principima Bolonjske deklaracije. Nastavu izvodi didaktički, andragoški i pedagoški kvalitetno uz korišćenje audio-vizuelnih prezentacija. Uz sticanje znanja na njegovim predavanjima primat postaju analitičnost, kritičko mišljenje, teorijsko razumevanje činjenica, praktično osposobljavanje i prezentacija radova. Autor je udžbenika i praktikuma na svim predmetima koje izvodi.

Dao je značajan doprinos u procesima akreditacije i ponovne akreditacije Ustanove i jedinice van sedišta u Pančevu, čiji je rukovodilac od osnivanja.

Učestvovao je u više projekata, autor je elaborata za osnivanje Srednje poslovno – menadžerske škole i Informatičke škole, član je u više stručnih i naučnih asocijacija:
• Član je programskog odbora zadužbine Andrejević
• Osnivač je Zajednice privatnih osnovnih i srednjih škola Vojvodine
• Konsultant Udruženja pronalazača Novog Sada i Narodne tehnike Vojvodine
• Predsednik nevladine organizacije Karlovački inovacioni centar
• Konsultant u Uniji poslodavaca Vojvodine
• Član asocijacije za izučavanje preduzetništva u jugoistočnoj Evropi – ERENET
• Rukovodilac projekta Obuka i usavršavanje zaposlenih u Ministarstvu za rad i socijalnu politiku Vlade Srbije. 2007 do 2010.
• Član radne grupe na projektu „Unapređenje bezbednosti i zdravlja na redu“, Budimčević S., Vladić N., Jovanović V., Marković N., Peruničić B., Terzić B., Lengauer R., Vinkler N., Studija izvodljivosti sa smernicama za implementaciju sistematičnog pristupa u edukaciji u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u Srbiji sa analizom troškova i koristi, Republika Srbija – Ministarstvo zdravlja i socijalne politike Vlade Srbije, Kraljevina Norveške, IMG, 2010-2013

Vidno interesovanje za nauku ogleda se u brojnim objavljenim naučnim radovima. Pisao je radove za domaće i međunarodne skupove, monografije, domaće i strane časopise. U radovima je očigledno njegovo interesovanje iz sfere savremenog biznisa i menadžmenta, a naročito iz oblasti logistike, preduzetništva i menadžmenta malog i srednjeg biznisa.

U svojoj bogatoj karijeri je svojevremeno obavljao i dužnost v.d. dekana Fakulteta za menadžment.

Možemo Vam pokazati put.
Sve što treba da uradite je da ga sledite.