fbpx

Opšta akta

U nastavku možete preuzeti opšta akta Fakulteta za menadžment.

Statuti

Statut Fakulteta za menadžment (24.11.2022.)

Pravilnici

Pravilnik o master akademskim studijama (18.12.2020.)

Pravilnik o doktorskim akademskim studijama i postupku izrade i odbrane doktorske disertacije (27.10.2020.)

Pravilnik o upisu studenata (27.10.2020.)

Pravilnik o naučno-istraživačkoj delatnosti (25.9.2020.)

Pravilnik o načinu, postupku i bližim uslovima sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika i saradnika na Fakultetu za menadžment Sremski Karlovci (8.7.2020.)

Pravilnik o kriterijumima i načinima pružanja podrške studentima iz osetljivih društvenih grupa (9.1.2020.)

Pravilnik za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta (8.3.2019.)

Pravilnik o merilima za utvrđivanje visine školarine i pružanje usluga (7.10.2015.)

Pravilnik o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima (20.1.2016.)

Pravilnik o diplomskom radu (19.11.2012.)

Pravilnik o ispitima i ocenjivanju na ispitima (8.6.2009.)

Pravilnik o načinu i postupku pripreme i odbrane završnog rada na diplomskim akademskim studijama – master (8.6.2009.)

Planovi i izveštaji o radu Fakulteta za menadžment

Godišnji plan rada fakulteta za školsku 2020/2021. godinu (28.9.2020.)

Izveštaj o radu Fakulteta u školskoj 2019/2020. godini (28.8.2020.)

Možemo Vam pokazati put.
Sve što treba da uradite je da ga sledite.