fbpx
Prof. dr Aleksandra Pušara
Redovni profesor
Dekan Fakulteta za menadžment

Poštovani studenti, kolege i prijatelji,

kao dekan ove visokoškolske institucije, zadovoljstvo mi je da Vam, zajedno sa svim kolegama koji su deo našeg kolektiva, poželim dobrodošlicu na sajt Fakulteta. Na ovim elektronskim stranicama ćete pronaći sve potrebne informacije o našem radu i misiji, nastavnoj i naučnoj delatnosti, dostupnim studijskim programima, kao i informacije o ostalim mogućnostima koje pruža naš Fakultet.

Kao obrazovna i naučno istraživačka institucija nastojimo da kreiramo, promovišemo i prenosimo znanja, veštine i iskustva iz svih disciplina obuhvaćenih našim studijskim programima, što činimo upotrebom najnovijih tehnologija i nastavnih principa i integrisanjem paradigme celoživotnog učenja u naše nastavne i istraživačke procese, vođeni potrebom da stalnim unapređivanjem nas samih unapređujemo i akademsku zajednicu čiji smo deo.

U polju obrazovanja nastojimo da omogućimo studentima najviše moguće akademske standarde i obezbedimo kvalitetno sticanje naučnih znanja, umeća i veština usklađenih sa potrebama savremenog i globalnog tržišta rada. Rad našeg Fakulteta je prilagođen svetskim i evropskim standardima na polju obrazovanja, te se stoga naš Fakultet ističe kao jedan od vodećih u regionu, upravo po pružanju višedimenzionalne mogućnosti napretka i usavršavanja.

Predani i talentovani studenti, kao i ugledni nastavnici i naučni istraživači – jesu naša najbolja referenca. Tokom dve decenije postojanja, stekli smo ugled jedne od vodećih visokoškolskih ustanova, i to po ostvarenim rezultatima u obrazovanju i naučno-istraživačkoj delatnosti.
To su ujedno i naši osnovni zadaci: edukacija stručnog kadra, naučna delatnost, unapređivanje stvaralaštva, te konstantan rad na osiguranju kvaliteta i standarda obrazovnog programa.

Kroz naučno delovanje, naš Fakultet ističu radovi objavljeni u najpriznatijim naučnim časopisima. Fakultet je nosilac i partner u više nacionalnih i internacionalnih projekata. U ovim projektima smo ponosni partneri veoma cenjenih univerziteta širom Evrope, ponosni što su kolege prepoznale naš kvalitet i posvećenost. U pogledu povezivanja i međuinstitucionalne saradnje, Fakultet ostvaruje programe mobilnosti studenata, nastavnika i nenastavnog osoblja sa velikim brojem institucija u Evropi. U tom pogledu strateški razvijamo put osposobljavanja za kvalitetno delovanje u izazovima savremenog doba.

Ukoliko se opredelite za studije na našem Fakultetu, budite sigurni da ćete, kroz nastavne sadržaje, pune različitih izazova, te ulaganjem mnogo napora, a uz podršku i razumevanja svih članova ove visokoobrazovne i naučno istraživačke zajednice – ostvariti svoj potpuni potencijal. Biće Vam jasno da ste odabrali specijalnost koja upravo Vama odgovara, a uz usavršavanje najkvalitetnijih znanja, uspešno ćete savladati sve važnije veštine iz odgovarajuće oblasti. A upravo to će Vam otvoriti sva vrata za bavljenje željenom profesijom u budućnosti.

Dobrodošli na Fakultet za menadžment, Sremski Karlovci, Univerziteta „Union-Nikola Tesla“, Beograd.

 

Prof. dr Aleksandra Pušara, dekan Fakulteta za menadžment

Možemo Vam pokazati put.
Sve što treba da uradite je da ga sledite.