fbpx
Dejan-Vukosavljevic-Profile-N-01

Prof. dr Dejan Vukosavljević

Vanredni profesor

Naučne, umetničke i stručne kvalifikacije nastavnika i zaduženja u nastavi

ORCID profil.

Google Scholar (Gugl Akademik) profil.

LinkedIn profil.

Dejan Vukosavljević je rođen 13.10. 1970. godine u Kraljevu. 1999. godine diplomira na Fakultetu za internacionalni menadžment u Beogradu. 2002. godine pred Komisijom za HoV stiče cetifikat i zvanje brokera. Jula 2009. godine brani magistarski rad na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment Univerzitet Privredna akademija iz Novog Sada, na temu „Organizovano tržište kapitala kao faktor razvoja tržišta“. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Dugoročne hartije od vrednosti i sekuritizacija kao nove tehnike projektnog finansiranja“ brani na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment Univerziteta Privredna akademija iz Novog Sada, juna 2012. godine..

Radno iskustvo otpočinje 1991. godine osnivanjem preduzeća „BREZNA“ d.o.o. Beograd, čiji je vlasik i u kojem i danas ima učešće u radu.

1. oktobra 2021. godine je izabran u zvanje vanrednog profesora, za užu naučnu oblast Ekonomsko-finansijski menadžment.

Možemo Vam pokazati put.
Sve što treba da uradite je da ga sledite.