fbpx

Rasporedi i kalendari

U nastavku možete preuzeti dokumentaciju koja sadrži rasporede i kalendare aktivnosti.

Rasporedi nastave

Raspored nastave za letnji semestar školske 2022/23. godine (V2; februar 2022.)

Raspored dopunske nastave za letnji semestar školske 2022/23. godine (V1; februar 2022.)

Rasporedi ispita

Raspored ispita u oktobarskom ispitnom roku (V2)

Termini ispitnih rokova i termini za prijave ispita

Ispitni rok
Termin prijave ispita
Termini ispitnog roka
Januarsko-februarski ispitni rok Od 23. do 30. decembra 2022. Od 16. januara do 3. februara 2023.
Martovski ispitni rok Od 23. februara do 19. marta 2023. Od 20. do 24. marta 2023.
Aprilski ispitni rok Od 3. do 8. aprila 2023. Od 20. do 28. aprila 2023.
Junski ispitni rok Od 17. do 30. maja 2023. (zaključno sa) Od 1. do 23. juna 2023.
Septembarski ispitni rok Od 21. do 28. avgusta 2023. (zaključno sa) Od 4. do 15. septembra 2023.
Oktobarski ispitni rok Od 18. do 21. septembra 2023. (zaključno sa) Od 25. do 29. septembra 2023.

Termini za odbrane diplomskih i master radova

Mesec
Termini za odbrane diplomskih i master radova
Avgust i nadalje Od 21. avgusta 2023.