fbpx

Rasporedi i kalendari

U nastavku možete preuzeti dokumentaciju koja sadrži rasporede i kalendare aktivnosti.

Rasporedi nastave

Raspored nastave za letnji semestar školske 2022/23. godine (V2; februar 2022.)

Raspored dopunske nastave za letnji semestar školske 2022/23. godine (V1; februar 2022.)

Rasporedi ispita

Raspored ispita u junskom ispitnom roku (V1; 22. maj 2023.)

Termini ispitnih rokova i termini za prijave ispita

Ispitni rok
Termin prijave ispita
Termini ispitnog roka
Januarsko-februarski ispitni rok Od 23. do 30. decembra 2022. Od 16. januara do 3. februara 2023.
Martovski ispitni rok Od 23. februara do 19. marta 2023. Od 20. do 24. marta 2023.
Aprilski ispitni rok Od 3. do 8. aprila 2023. Od 20. do 28. aprila 2023.
Junski ispitni rok Od 17. do 30. maja 2023. (zaključno sa) Od 1. do 23. juna 2023.
Septembarski ispitni rok Biće blagovremeno saopšteno Biće blagovremeno saopšteno
Oktobarski ispitni rok Biće blagovremeno saopšteno Biće blagovremeno saopšteno
Oktobarski 2 ispitni rok Biće blagovremeno saopšteno Biće blagovremeno saopšteno