fbpx

Prijava ispita

Ispite možete prijaviti upotrebom formulara sa ove stranice.

Odgovori na često postavljana pitanja

Ukoliko ne želite da koristite onlajn formular sa ove stranice, ispit možete prijaviti slanjem imejla na imejl-adresu: prijava@famns.edu.rs

U tom slučaju, potrebno je da u poruci imejla navedete: vaše ime i prezime, broj indeksa i ispite koje prijavljujete u tom ispitnom roku.

Kada se ispit prijavljuje prvi put, prijava se ne naplaćuje. Naredne prijave ispita, po prijavi, se naplaćuju 1.000 rsd. Ukoliko se prijava ispita ne izvrši u roku za prijavu ispita koje saopštava Studentska služba, prijava ispita se naplaćuje 2.000 rsd. Pre prijave ispita, potrebno je blagovremeno izmiriti sve obaveze u vezi školarine.

O tome se možete informisati na stranici Rasporedi i kalendari, u sekciji  Rasporedi ispitnih rokova.

Ako prijavljujete samo 1 ispit, ostavite praznim delove formulara koji se odnose na 2, 3, 4 i 5 ispit.

Ako prijavljujete više od 1 ispita, popunite i delove formulara koji se odnose na 2, 3, 4 i/ili 5 ispit.

Ako prijavljujete više od 6 ili više ispita, molimo Vas ih prijavite nakon prijave prvih 5 i to putem ponovnog pokretanja ove stranice i popunjavanja formulara za njih.

U pitanju su takozvana – obavezna polja. Drugim rečima – u njih morate uneti podatke (u suprotnom prijava neće moći da se realizuje).

Rasporedi ispitnih rokova

Ispitni rok
Termin prijave ispita
Januarsko-februarski ispitni rok Od 27. do 31. decembra 2021.
Martovski ispitni rok Od 21. do 25. februara 2022.
Aprilski ispitni rok Od 28. do 31. marta 2022.
Majski ispitni rok Od 25. do 29. aprila 2022.
Junski ispitni rok Od 23. do 30. maja 2022.
Septembarski ispitni rok Od 22. do 31. avgusta 2022.
Oktobarski ispitni rok Od 26. do 30. septembra 2022.
Oktobarski 2 ispitni rok Od 17. do 21. oktobra 2022.

Formular za prijavu ispita

Formular tenutno nije aktivan.

Formular će biti aktivan tokom perioda određenog za prijavljivanje ispita u pripadajućem ispitnom roku.