fbpx

Prijava ispita

Ispite možete prijaviti upotrebom formulara sa ove stranice.

Odgovori na često postavljana pitanja

Ukoliko ne želite da koristite onlajn formular sa ove stranice, ispit možete prijaviti slanjem imejla na imejl-adresu: prijava@famns.edu.rs

U tom slučaju, potrebno je da u poruci imejla navedete: vaše ime i prezime, broj indeksa i ispite koje prijavljujete u tom ispitnom roku.

Kada se ispit prijavljuje prvi put, prijava se ne naplaćuje. Naredne prijave ispita, po prijavi, se naplaćuju 1.000 rsd. Ukoliko se prijava ispita ne izvrši u roku za prijavu ispita koje saopštava Studentska služba, prijava ispita se naplaćuje 2.000 rsd. Pre prijave ispita, potrebno je blagovremeno izmiriti sve obaveze u vezi školarine.

O tome se možete informisati na stranici Rasporedi i kalendari, u sekciji Termini ispitnih rokova i termini za prijave ispita.

Ako prijavljujete samo 1 ispit, ostavite praznim delove formulara koji se odnose na 2, 3, 4 i 5 ispit.

Ako prijavljujete više od 1 ispita, popunite i delove formulara koji se odnose na 2, 3, 4 i/ili 5 ispit.

Ako prijavljujete više od 6 ili više ispita, molimo Vas ih prijavite nakon prijave prvih 5 i to putem ponovnog pokretanja ove stranice i popunjavanja formulara za njih.

U pitanju su takozvana – obavezna polja. Drugim rečima – u njih morate uneti podatke (u suprotnom prijava neće moći da se realizuje).

Termini za prijavu ispita (tokom kojih je formular aktivan)

O terminima prijave ispita za pripadajuće ispitne rokove se možete informisati na stranici Rasporedi i kalendari, u sekciji Termini ispitnih rokova i termini za prijave ispita.

Formular za prijavu ispita

Formular je aktivan samo tokom perioda određenog za prijavljivanje ispita u pripadajućem ispitnom roku.

13 cifara jedinstvenog matičnog broja građana.
Izaberite naziv studijskog programa kojeg pohađate.
Izaberite ispitni rok za koji vršite prijavu.
Unesite naziv prvog predmeta (za koji prijavljujete polaganje ispita).
Unesite ime i prezive predmetnog profesora.
Unesite redni broj Vašeg izlaska na polaganje ispita iz ovog predmeta.
Ukoliko prijavljujete više od 1 ispita, unesite naziv drugog predmeta (za koji prijavljujete polaganje ispita).
Unesite ime i prezive predmetnog profesora.
Unesite redni broj Vašeg izlaska na polaganje ispita iz ovog predmeta.
Ukoliko prijavljujete više od 2 ispita, unesite naziv trećeg predmeta (za koji prijavljujete polaganje ispita).
Unesite ime i prezive predmetnog profesora.
Unesite redni broj Vašeg izlaska na polaganje ispita iz ovog predmeta.
Ukoliko prijavljujete više od 3 ispita, unesite naziv trećeg predmeta (za koji prijavljujete polaganje ispita).
Unesite ime i prezive predmetnog profesora.
Unesite redni broj Vašeg izlaska na polaganje ispita iz ovog predmeta.
Ukoliko prijavljujete više od 4 ispita, unesite naziv trećeg predmeta (za koji prijavljujete polaganje ispita).
Unesite ime i prezive predmetnog profesora.
Unesite redni broj Vašeg izlaska na polaganje ispita iz ovog predmeta.

Podaci o ličnosti (Vaše ime i prezime, JMBG, broj indeksa, imejl-adresa i kontakt telefon) se prikupljaju i obrađuju u svrhu:

  • prijave ispita
  • komuniciranja u vezi ispita.

Po obavljenoj registraciji, informacije će biti obrađivane u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Ukoliko želite da izmenimo ili izbrišemo Vaše podatke i ličnosti, molimo Vas da nas o tome obavestite putem slanja imejla na oficijelnu adresu fakulteta ili korišćenjem kontakt forme koja se nalazi na stranici „Kontakt“ ovog veb sajta.