fbpx
Sreto-Aleksic-Profile-N-01

Doc. dr Sreto Aleksić

Docent

Naučne, umetničke i stručne kvalifikacije nastavnika i zaduženja u nastavi

ORCID profil.

Sreto Aleksić rođen je 05.05.1979. godine u Doboju. Po završetku osnovne i srednje škole u Doboju, upisao je Fakultet za preduzetni menadžment u Novom Sadu, gde je diplomirao 2004. godine. Na istom fakultetu je i magistrirao 2008. godine; tema magistarskog rada: „Joint venture kao oblik strateškog partnerstva u tranzicionom periodu.

Doktorirao je na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu; naziv doktorske disertacije: „Razvoj funkcionalnog modela organizacionog dizajna industrijskih sistema”. Od završetka osnovnih studija, od 2004. do 2011. godine je bio zaposlen na Fakultetu za preduzetni menadžment Univerziteta „Braća Karić“ u Novom Sadu, na mestu asistenta u nastavi i držao vežbe iz više predmeta.

Od 2011. do 2022. godine radio je na Visokoj školi strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije, Sremski Karlovci, na poziciji predavača, a od 2017. godine kao profesor strukovnih studija, gde izvodi nastavu iz predmeta „Strategijski menadžment“, “Osnovi menadžmenta“, „Organizacije preduzeća“ i „Biznis planovi u ugostiteljstvu“.

Školske 2017/18. je bio angažovan na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi na predmetu „Menadžment u predškolskom vaspitanju i obrazovanju“. Tokom rada učestvovao je i objavio više desetina radova na međunarodnim naučnim skupovima i časopisima.

Bio je angažovan u dva navrata od strane Centra za preduzetništvo Kragujevac da za Nacionalnu službu za zapošljavanje drži specijalistički seminar za preduzetnike pod nazivom „Ključni aspekti poslovanja“ u periodu od 7. do 24.12.2010. i „Put do naprednog preduzetništva II“ od juna do novembra 2011. godine.

Na Fakultetu za menadžment, Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ 26. decembra 2022. godine izabran je u zvanje docenta, za užu naučnu oblast Proizvodno – poslovni menadžment.

Možemo Vam pokazati put.
Sve što treba da uradite je da ga sledite.