fbpx
Sinisa-Miletic-Profile-N-01

Doc. dr Siniša Miletić

Docent

Naučne, umetničke i stručne kvalifikacije nastavnika i zaduženja u nastavi

ORCID profil.

LinkedIn profil.

Siniša Miletić rođen je 12.7.1972. godine u Kosovskoj Mitrovici. Osnovnu i srednju školu, 14. Beogradsku gimnaziju, završio je u Beogradu. Na Fakultetu za menadžment Univerziteta „Braća Karić“ završio je diplomske studije, 2003. godine i magistarske studije, 2008 godine. U martu 2011. godine odbranio je doktorsku tezu: „Upravljanje rizicima u osiguravajućim kompanijama – koncept ekonomskog kapitala“ na Univerzitetu Sv. Kliment Ohridski – Fakultet za turizam i ugostiteljstvo iz Ohrida. U julu 2012. godine diploma doktora ekonomskih nauka nostrifikovana je na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu.

Od oktobra 2016. godine zaposlen je na Fakultetu za menadžment, Univerzitet „Union – Nikola Tesla“.

Osnovna istraživačka oblast mu je upravljanje finansijskim rizicima i ekonometrijska analiza finansijskih vremenskih serija. Autor je više desetina naučnih radova od kojih su pojedini objavljeni u vodećim međunarodnim i domaćim časopisima. Dobitnik nagrade za najbolji naučni rad na međunarodnoj konferenciji “Zapošljavanje, obrazovanje i preduzetništvo“ 2014. godine. Stalni recenzent-saradnik časopisa: Economic Research-Ekonomska Istraživanja, Romanian Journal of Economic Forecasting, Industrija i Anali poslovne ekonomije.

19. februara 2021. je izabran u zvanje docenta, za užu naučnu oblast „Ekonomsko finansijski menadžment“.

Možemo Vam pokazati put.
Sve što treba da uradite je da ga sledite.