fbpx
Milan-Bubulj-Profile-N-01

MA Milan Bubulj

Asistent

Naučne, umetničke i stručne kvalifikacije nastavnika i zaduženja u nastavi

LinkedIn profil.

Milan Bubulj rođen je 28. maja 1979. u Novom Sadu. Osnovnu i srednju školu je završio u Novom Sadu. Na Fakultetu za menadžment, pri Univerzitetu Privredna akademija, 2007. godine je završio diplomske studije. Na istom fakultetu je završio i master akademske studije, 2010. godine. Trenutno pohađa doktorske akademske studije (studijski program: „Inženjerski menadžment“) na Tehničkom fakultetu u Boru, pri Univerzitetu u Beogradu. Akademsku karijeru započeo je 2008. godine na Fakultetu za menadžment, kao saradnik u nastavi, da bi kasnije bio biran i u zvanje asistenta u nastavi, u kojem se i danas nalazi.

Poseduje višegodišnje iskustvo na poziciji stručnog konsultanta i predavača iz domena ISO standarda, iz više oblasti, primarno kvaliteta i bezbednosti informacija. Realizovao je veliki broj projekata implementacije sistema menadžmenta i nekoliko desetina relevantnih obuka, kao sertifikovani i akreditovani predavač, u radu pod mnoštvom kuća za implementaciju i obuke.

Jedan je od osnivača i suvlasnik Global Standards Consortium-a.

U svom akademskom istraživačkom radu gravitira ka problemima karakterističnim za oblasti strateškog menadžmenta i upravljanja promenama, kvaliteta, bezbednosti informacija i strateškog komuniciranja. Bio je višegodišnji je član organizacionog odbora međunarodne naučno-stručne konferencije „Doba znanja“.

Autor je više naučnih radova objavljenih u međunarodnim i domaćim časopisima.

Možemo Vam pokazati put.
Sve što treba da uradite je da ga sledite.