fbpx
Natasa-Kovcin-Profile-N-01

MA Nataša Kovčin

Asistent

Naučne, umetničke i stručne kvalifikacije nastavnika i zaduženja u nastavi

Bez dodatnih linkova.

Nataša Kovčin rođena je 11. februara 1974. u Novom Sadu gde je završila osnovnu i srednju školu.

Osnovne studije završila je na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo u Beogradu, 2012. godine, sa prosečnom ocenom u toku studija 8,13.

Master studije završila je 2020. na Fakultetu za menadžment iz Sremskih Karlovaca, studijski program Strategijski menadžment, sa prosečnom ocenom 9,14 u toku studija.

Izabrana je u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Ekonomsko-finansijski menadžment na Fakultetu za menadžment iz Sremskih Karlovaca.

Možemo Vam pokazati put.
Sve što treba da uradite je da ga sledite.