fbpx

FAM i Unija poslodavaca Vojvodine potpisnici protokola o saradnji

Posted by: Milan Bubulj
Category: Događaji i dešavanja

FAM i Unija poslodavaca Vojvodine (UPV) potpisali su Protokol o poslovnoj i naučno-tehničkoj saradnji. Protokol je potpisan na inicijativu prof. dr Đorđa Jovanovića, šefa katedre za doktorske studije i prof. dr Momčila Bajca, prodekana za nauku.

Protokol su potpisali prof. dr Nenad Marković, VD dekan FAM-a i gospodin Vladimir Lalošević, predsednik UPV-a.

Ovim protokolom su međusobno utvrđene koje su to dodirne tačke i mogućnosti za saradnju iz domena delatnosti Fakulteta, kao naučno-obrazovne institucije i UPV-a, koja okuplja i reprezentuje interese i potrebe više od 30.000 privrednih subjekata i preduzetnika.

FAM kao institucija koja obrazuje menadžere i preduzetnike želi da ovakvom saradnjom omogući svojim studentima što direktniju komunikaciju sa privrednicima i realnim poslovnim ambijentom što bi bilo od koristi i za sve druge zainteresovane strane. Studentima bi se otvorila mogućnost za kvalitetnu studentsku praksu a još tokom studiranja bi se otvarale perspektive u svetu realnog biznisa. Posebno se otvara i mogućnost za učešće u zajedničkim stručno-aplikativnim i naučnim projektima FAM-a i UPV-a, na nacionalnom i internacionalnom nivou.

S druge strane, interes UPV-a je da poslodavcima omogući pristup najboljim studentima, mladim obrazovanim kadrovima, neophodnim za uspešno poslovanje i opstanak u visoko konkurentnom okruženju. Takođe, poslodavci preko UPV-a i saradnje sa FAM-om imaju priliku da utiču na sam proces obrazovanja, nastavne programe i željene kompetencije studenata koje su u skladu sa njihovim potrebama.

U planu je i akreditacija novog studijskog programa po sistemu dualnog obrazovanja, kroz partnerstvo zainteresovanih privrednika i FAM-a.

Pored navedenog, uočeno je još mnoštvo aktivnosti i oblasti potencijalne saradnje i zajedničke akcije FAM-a i UPV-a, kao što su tribine uspešnih preduzetnika, periodični susreti poslodavaca i studenata, organizovanje korisnih kurseva za studente, zajednička izdavačka delatnost, marketing, učešće na skupovima privrednika i drugo.

Imajući sve ovo u vidu, FAM i UPV dogovorili su se da Unija poslodavaca Vojvodine otvori svoju kancelariju u prostorijama Fakulteta, kako bi komunikacija bila što neposrednija i efikasnija, a koristi od saradnje što pre vidljivije.

Od utorka, 11.04.2023. godine, kancelarija UPV-a je počela sa radom, a prvi zajednički koraci već su učinjeni.

Možemo Vam pokazati put.
Sve što treba da uradite je da ga sledite.