fbpx
Djordje-Jovanovic-Profile-N-01

Prof. dr Đorđe Jovanović

Redovni profesor

Naučne, umetničke i stručne kvalifikacije nastavnika i zaduženja u nastavi

Prof. dr Đorđe Jovanović –  poslovna biografija

ORCID profil.

Prezentacija u E-CRIS informacionom sistemu i bazi podataka

OBLAST ISTRAŽIVANJA

1. Menadžment: Održivi razvoj, Strategijski menadžment, Zaštita životne sredine, Zelena, cirkularna i bioekonomija, Standardizacija.
2. Eko-menadžment: Upravljanje otpadom, Menadžment prirodnih resursa, Menadžment energijom i obnovljivi izvori energije, Kvalitet i eko-dizajn proizvoda i procesa.
3. Inženjerstvo životne sredine.

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA

Diplomirao na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu (Univerzitet u Novom Sadu), smer hemijsko prerađivačko i farmaceutsko inženjerstvo (1987.), magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Subotici (Univerzitet u Novom Sadu), smer Marketing menadžment, (2003.) i doktorirao (2009.) na Univerzitetu u Novom Sadu, Asocijacija centara za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije (ACIMSI), interdisciplinarna oblasti inženjerstvo zaštite životne sredine (Ekologija, Inženjerstvo i Menadžment).

PROFESIONALNA KARIJERA

NIS Rafinerija nafte (RNS) u N. Sadu (1990-2007.) – dipl. inženjer tehnologije. Radio na pogonima primarne i sekundarne prerade nafte, kao i u skladištima uljnih proizvoda i dorade goriva i u EKO-centru, na radnim mestima: pogonskog inženjera, šefa pogona, analitičara eksperta i rukovodioca različitih nivoa. Od 2007-2008. postavljen u Ministarstvu zaštite životne sredine na funkciju Pomoćnika ministra, Sektor upravljanje zagađivačima. Od 2008-2010. JKP „Gradsko zelenilo” Novi Sad, zamenik direktora. Docent od 2010. godine na Fakultetu za menadžment u Sremskim Karlovcima (FAM), Integrisani Univerzitet Union Nikola Tesla u Beogradu, D polje (Menadžment i biznis), uža naučna oblast: Menadžment. Predsednik odbora za kvalitet i zamenik šefa katedre na menadžment na FAM. Vanredni profesor od 2015. godine, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment (FIMEK), Univerzitet Privredna akademija, Novi Sad, izbor u dva naučna polja: Tehničko-tehnološko polje, uža naučna oblast: Agronomija, tehnologija i inženjerski menadžment i Prirodno-matematičko polje, uža naučna oblast: Primenjena ekologija sa zaštitom životne sredine. Redovni profesor od 2021. godine, Univerzitet Metropolitan, Beograd, D polje, uža naučna oblast: Cirkularna, zelena i bioekonomija. Dekan Fakulteta za menadžment 2021/2022 godina, Univerzitet Metropolitan, Beograd.

Redovni profesor od 2023. godine na Fakultetu za menadžment u Sremskim Karlovcima, Integrisani Univerzitet Union Nikola Tesla u Beogradu. Izbor u dva naučna polja: Tehničko-tehnološko polje (Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment), uža naučna oblast: Proizvodno-poslovni menadžment i D polje (Menadžment i biznis), uža naučna oblast: Menadžment.

Član saveta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Univerziteta u Novom Sadu od 2009-2015. godine (dva mandata po 3 godine) i član saveta Akademije umetnosti, Univerziteta u Novom Sadu od 2015-2018. godine. Recenzent NAT-a za TT i PM polje a od 2022. godine za D polje. Član saradnik Matice srpske u Odeljenju prirodnih nauka od 2016. godine. Član Komisija KS 207 Instituta za standardizaciju Srbije (zadužen za seriju standarda JUS ISO 14000 na nacionalnom nivou od 1998. godine) i KS A268 iz oblasti Održivosti i društvene odgovornosti (od 2023. godine).

Možemo Vam pokazati put.
Sve što treba da uradite je da ga sledite.