fbpx
Ekonomija kapitala i finansiranje razvoja
Predgovor

Od Maršala do danas razvile su se različite škole i pravci u ekonomskoj teoriji, tako da postoje mnoge definicije ekonomije. Na primer, Pol Samjuelson (Paul A. Samuelson) je ekonomiju smatrao naukom i veštinom koja proučava šeme društvenog ponašanja: koja dobra da proizvodimo, kako da ih proizvodimo i za koga da ih proizvodimo, sada i ubuduće, da bismo postigli postavljene cijeve. Možda je preciznija definicija američkog ekonomiste Gregori-a Menkjua (Gregory Mankiw), da je ekonomija nauka koja proučava kako društvo upravlja svojim retkim resursima. U tom smislu, ekonomija se može definisati i kao nauka o proračunavanju (za današnje vreme podesniji je izraz: preračunavanju).

Udžbenik „Ekonomija kapitala i finansiranje razvoja“ namenjen je studentima Fakulteta za menadžment Sremski Karlovci, kao osnovni materijal za istoimeni predmet na IV godini osnovnih studija smera: Poslovna ekonomija. Svrha udžbenika je da pomogne studentima u izučavanju ključnih lekcija iz domena finansiranja rasta i/ili razvoja nacionalne privrede, posebno ukazivanjem na načine primene u društvu u kome žive. U te svrhe autori su koristili različite alate za učenje koji se pojavljuju kroz udžbenik.

U iznetom kontekstu, autori su analizirali upotrebu nedovoljnih resursa i probleme koji se javljaju na nivou privrede kao celine, kao što su: inflacija/deflacija, nezaposlenost, stope privrednog rasta i poslovni ciklusi (makroekonomski pristup).

Razvojem jedinstvenog okvira za izučavanje problema rasta i razvoja u ovom udžbeniku, stavljen je poseban naglasak na analitički način razmišljanja. Udžbenik takođe, naglašava i objašnjava odnose između teorijske analize i empirijskih podataka.

Rezimei poglavlja podsećaju studente na najvažnije lekcije koje su upravo izučavane. Kasnije u njihovom proučavanju, ovo omogućava lakše i efikasnije ponavljanje gradiva i pripremu ispita.

Pitanja za razmatranje daju se na kraju svakog poglavlja, a svrha im je ponavljanje primarne lekcije poglavlja. Studenti mogu ta pitanja koristiti za proveru razumevanja i pripremu za ispite. Pitanja i problemi traže od studenata da primene gradivo koje su upravo naučili. Pored toga, neki profesori bi mogli koristiti ova pitanja za domaće zadatke, a drugi bi ih mogli iskoristiti kao početnu tačku za rasprave u nastavi, a neki bi možda koristili ova pitanja kao ispitna.

Autori su pokušali da tekst udžbenika prilagode nivou obrazovanja studenata IV godine osnovnih studija, uz nastojanje da se bogati analitički materijal pojednostavi, polazeći od ishoda svakog poglavlja, preko lekcija, do rezimea poglavlja i pitanja za bolje razumevanje gradiva i pripreme za ispit. Naravno, pošto se radi o veoma složenim matematičkim metodama i modelima, autori su nastojali da pored matematičke iznesu i ekonomsku interpretaciju rezultata ovih modela.

Autori, Sremski Karlovci, 2019. godine