fbpx

Prijemni ispit

U nastavku se nalaze informacije o prijemnim ispitima.

Važna napomena:

Rezultati ispita se mogu komunicirati i putem drugih kanala komunikacije (npr. ukoliko se informacije o jednim grupama i rang listama nalaze ovde, a o drugim ne, proverite da li su informacije komunicirane na oglasnoj tabli FAM-a ili putem drugih sistema oglašavanja). 

Rang lista kandidata

Septembar 2023 - II upisni rok

OAS Poslovna ekonomija – Rang lista kandidata u Septembarskom upisnom roku

OAS Inženjerski menadžment – Rang lista kandidata u Septembarskom upisnom roku

OAS Menadžment u medijima – Rang lista kandidata u Septembarskom upisnom roku

MAS Poslovna ekonomija – Rang lista kandidata u Septembarskom upisnom roku

MAS Inženjerski menadžment – Rang lista kandidata u Septembarskom upisnom roku

Jul 2023 - I upisni rok

OAS Poslovna ekonomija – Rang lista kandidata u Julskom upisnom roku

OAS Inženjerski menadžment – Rang lista kandidata u Julskom upisnom roku

OAS Menadžment u medijima – Rang lista kandidata u Julskom upisnom roku

MAS Inženjerski menadžment – Rang lista kandidata u Julskom upisnom roku

MAS Menadžment u zdravstvu – Rang lista kandidata u Julskom upisnom roku