fbpx

Prijemni ispit

Prijemni ispit za upis na sva tri nivoa akademskih studija, u prvom upisnom roku, će se obaviti 5. jula 2024. godine u prostorijama Fakulteta, sa početkom u 12 časova.

Po završenom prijemnom ispitu, rezultati i rang lista kandidata će blagovremeno biti postavljena na veb sajt Fakulteta, na ovu stranicu.

Rang lista kandidata – upis u prethodnu školsku godinu

U nastavku se nalaze informacije o prijemnim ispitima.

Važna napomena:

Rezultati ispita se mogu komunicirati i putem drugih kanala komunikacije (npr. ukoliko se informacije o jednim grupama i rang listama nalaze ovde, a o drugim ne, proverite da li su informacije komunicirane na oglasnoj tabli FAM-a ili putem drugih sistema oglašavanja). 

Septembar 2023 - II upisni rok

OAS Poslovna ekonomija – Rang lista kandidata u Septembarskom upisnom roku

OAS Inženjerski menadžment – Rang lista kandidata u Septembarskom upisnom roku

OAS Menadžment u medijima – Rang lista kandidata u Septembarskom upisnom roku

MAS Poslovna ekonomija – Rang lista kandidata u Septembarskom upisnom roku

MAS Inženjerski menadžment – Rang lista kandidata u Septembarskom upisnom roku

Jul 2023 - I upisni rok

OAS Poslovna ekonomija – Rang lista kandidata u Julskom upisnom roku

OAS Inženjerski menadžment – Rang lista kandidata u Julskom upisnom roku

OAS Menadžment u medijima – Rang lista kandidata u Julskom upisnom roku

MAS Inženjerski menadžment – Rang lista kandidata u Julskom upisnom roku

MAS Menadžment u zdravstvu – Rang lista kandidata u Julskom upisnom roku

DAS – Doktorske akademske studije

Konačni spisak kandidata - školska 2023/2024. godina

DAS Poslovni menadžment – Konačni spisak kandidata po konkursu za upis na doktorske studije
„Poslovni menadžment“ za školsku 2023/2024. godinu