fbpx

Menadžment u informacionim tehnologijama

Studijski program Menadžment u informacionim tehnologijama predstavlja interdisciplinarne osnovne akademske studije. Interdisciplinarnost se ogleda u tome što su studije sačinjene od disciplina inženjerskog, menadžerskog i od disciplina informatičkog profila. Osnovni cilj programa je osposobljavanje studenata u oblasti inženjerskog menadžmenta i informacionih tehnologija radi sticanja znanja i sposobnosti celovitog razumevanja procesa upravljanja informacionim tehnologijama na principima inženjerstva i strateškog promišljanja.

U izvođenju teorijske i praktične nastave zastupljene su sve savremene nastavne metode, koristi se savremena hardverska i softverska oprema.

Akademski naziv koji se stiče završetkom osnovnog akademskog programa je – diplomirani inženjer menadžmenta.

Cilj programa je osposobljavanje studenata za uspešnu primenu stečenih naučnih, stručnih i metodoloških znanja u oblasti upravljanja visoko-tehnološkim preduzećima.

Sadržaj programa korespondira najsavremenijim dostignućima iz IT sektora i usaglašen je sa evropskim programima sličnog profila. Savremene metode upravljanja zasnivaju se na upravljanju u realnom vremenu. Za takav vid upravljanja neophodna je visoka kompjuterska pismenost. Na ovom studijskom programu studenti će se posebno edukovati za primenu savremenih informacionih tehnologija.

Svrha studijskog programa Menadžment u informacionim tehnologijama je obrazovanje studenata i obezbeđivanje potrebnih kompetencija za sledeće profesije:
• rukovodilac računskog centra (IT sektora, službe i sl.);
• sistem analitičar (projektant IS);
• projektant i administrator baza podataka;
• projektant i administrator računarskih mreža;
• menadžer za IT bezbednost;
• programer – razvoj aplikativnog softvera.

Ciljevi Menadžmenta u informacionim tehnologijama predstavljaju razvoj kreativnih sposobnosti i ovladavanje akademskim i praktičnim veštinama kao i metodama za postizanje stručne kompetentnosti u oblasti informacionih tehnologija. Studenti stiču kompetencije za samostalno organizovanje poslovanja i upravljanje informatičkim centrima u organizacijama različitih delatnosti.

Nastava na studijskom programu se organizuje izvođenjem predavanja, vežbi i putem obavljanja stručne prakse. Vežbe se izvode u malim grupama, u računarskim laboratorijama. U okviru seminarskih radova, a u skladu sa predviđenim nastavnim planovima i programima, studenti samostalno, timski i uz pomoć mentora, teorijski ili empirijski istražuju i obrađuju određene informatičke probleme.

Kompetencije

Opšte kompetencije koje student razvija i usavršava završavanjem Menadžmenta u informacionim tehnologijama su:

  • sistematsko poznavanje i razumevanje oblasti inženjerskog menadžmenta i savladane veštine i metode donošenja odluka u procesu upravljanja visoko-tehnološkim preduzećima;
  • sposobnost da koordiniraju i harmonizuju organizacionu strukturu i tehnologiju u visoko-tehnološkim preduzećima;
  • sposobnost da razumeju vezu između procesa, ljudi i tehnologije i da u skladu sa tim donose odluke koje se zasnivaju na principima društveno odgovornog ponašanja.

Predmetno-specifične kompetencije koje student stiče završavanjem studijskog programa Menadžmenta u informacionim tehnologijama su:

  • poznavanje metodologije upravljanja visoko-tehnološkim preduzećima;
  • vladanje upotrebom informacionih tehnologija u procesu upravljanja;
  • sposobnost kontinuiranog praćenja savremenih dostignuća u struci.

Program nastave

Predmeti koji su obuhvaćeni studijskim programom su prikazani u tabeli (po godini studija i semestru) sa pripadajućim ESPB (Evropski sistem prenosa bodova) bodovima.

1. godina
1. semestar
B. Predmet ESPB
1 Informatika 9
2 Kvantitativne metode 8
3 Osnovi menadžmenta 8
4 Komuniciranje 7
2. semestar
B. Predmet ESPB
5 Matematička logika u računarstvu 8
6 Engleski jezik 1 7
7 Veštine informatičke prakse 1 5
8 Predmet izbornog bloka 1: 8
8.1 Sociologija
8.2 Etika
2. godina
3. semestar
B. Predmet ESPB
1 Osnove inženjerstva 8
2 Marketing menadžment 8
3 Upravljanje proizvodnjom 7
4 Engleski jezik 2 7
4. semestar
B. Predmet ESPB
5 Predmet izbornog bloka 2: 8
5.1 Osnove finansija
5.2 Informacione tehnologije
6 Organizacija preduzeća 8
7 Programiranje 1 9
8 Veštine informatičke prakse 2 5
3. godina
5. semestar
B. Predmet ESPB
1 Internet tehnologije 8
2 Engleski jezik 3 7
3 Predmet izbornog bloka 3: 7
3.1 Programiranje 2
3.2 Zaštita podataka
 4 Osnove projektovanja IS 9
6. semestar
B. Predmet ESPB
5  Veštine informatičke prakse 3 5
6 Baze podataka 8
7 Upravljački informacioni sistemi 8
8 Predmet izbornog bloka 4: 8
8.1 Poslovna logistika
8.2 Upravljanje ljudskim resursima
4. godina
7. semestar
B. Predmet ESPB
1 Kompjuterska grafika 9
2 Elektronsko poslovanje 9
3 Multimedija 9
8. semestar
B. Predmet ESPB
5 Inteligentni sistemi 7
6 Softverski inženjering 7
7 Predmet izbornog bloka 5: 8
7.1 Menadžment informatičkih organizacija
7.2 Zaštita životne sredine i održivi razvoj
8 Završni rad 9