fbpx

Dokumentacija za prijavu i izradu završnih radova

U nastavku možete preuzeti dokumentaciju u vezi prijave i izrade završnih radova.

Dokumentacija

Pravilnik o diplomskom radu (19.11.2012.)

Uputstvo za izradu diplomskog rada (25.3.2022.)

Postupak prijave izrade diplomskog rada (25.3.2022.)

U toku je ažuriranje tema za izradu završnih radova koje će se koristiti kao smernica za izbor tema za školsku godinu 2021/22. pa nadalje.

Standardi izrade master rada (9.3.2014.)

Izjava o validnosti akademskog rada (2.12.2013.)

Obrazac za prijavu diplomskog rada (22.1.2014.)

Obrazac za prijavu master rada (9.4.2013.)