fbpx

Dokumentacija za prijavu i izradu završnih radova

U nastavku možete preuzeti dokumentaciju u vezi prijave i izrade završnih radova.

Dokumentacija

Pravilnik o diplomskom radu (19.11.2012.)

Uputstvo za izradu diplomskog rada (25.3.2022.)

Postupak prijave izrade diplomskog rada (25.3.2022.)

Standardi izrade master rada (9.3.2014.)

Izjava o validnosti akademskog rada (2.12.2013.)

Obrazac za prijavu diplomskog rada (22.1.2014.)

Obrazac za prijavu master rada (9.4.2013.)

Predlozi tema za izradu završnih radova

Predlozi tema za diplomske radove se uspostavljaju na nivou katedri studijskih programa. Spiskovi predloženih tema za se nalaze na stranicama katedri.

Predlog tema za studijski program Poslovna ekonomija će biti blagovremeno postavljen na veb sajt.

Predlog tema za studijski program Menadžment u informacionim tehnologijama će biti blagovremeno postavljen na veb sajt.

Možemo Vam pokazati put.
Sve što treba da uradite je da ga sledite.