fbpx

Održan naučni skup „Pitanja životne sredine, bioekonomija i analiza mogućnosti za proizvodnju zdravstveno bezbedne hrane u AP Vojvodini”

Posted by: Milan Bubulj
Category: Događaji i dešavanja

Učešće na naučnom skupu naših kolega sa FAM – prof. dr Đorđe Jovanović i doc. dr Nikola Vuksanović

U petak, 30. juna 2023. godine, u Matici srpskoj održan je naučni skup „Pitanja životne sredine, bioekonomija i analiza mogućnosti za proizvodnju zdravstveno bezbedne hrane u AP Vojvodini”.

Skup je jedan od rezultata istoimenog naučnoistraživačkog projekta koji se sprovodi u okviru Odeljenja za prirodne nauke Matice srpske, a čiji je rukovodilac prof. dr Đorđe Jovanović.

Prisutne je pozdravio prof. dr Dragan Stanić, predsednik Matice srpske istakavši značaj istraživanja u oblasti životne sredine u cilju unapređenja kvaliteta života.

Naučni skup realizovan je u dve sesije.

U prvoj sesiji su svoje radove i rezultate istraživanja predstavili: prof. dr Đorđe Jovanović, dr Marina Soković, dr Dragana Vidojević, prof. dr Branislav Jovančićević, dr Ana Marjanović Jeromela, prof. dr Marijana Ačanski i mr Đura Vujić; dok su u drugoj sesiji to učinili: prof. dr Jovan Filipović, dr Mirjana Kranjac, doc. dr Nikola Vuksanović, prof. dr Gojko Rikalović i prof. dr Dejan Molnar.

Dodatne informacije o ovom događaju možete pronaći na sajtu Matice srpske, na ovom linku.

Informacije o ovom događaju možete pronaći na sajtu Matice srpske, na ovom linku.

Program je snimljen i može se pogledati u video-arhivi sajta Matice srpske, putem sledećih linkova:

Možemo Vam pokazati put.
Sve što treba da uradite je da ga sledite.