fbpx
Nikola-Vuksanovic-Profile-N-01

Doc. dr Nikola Vuksanović

Docent

Naučne, umetničke i stručne kvalifikacije nastavnika i zaduženja u nastavi

ORCID profil.

Web of Science baza.

SCOPUS profil.

ResearchGate profil.

Google Scholar (Gugl Akademik) profil.

Nikola Vuksanović“ veb sajt .

Doc. dr Nikola Vuksanović je nastavnik na Fakultetu za menadžment.

2022. godine je na Fakultetu za menadžment Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ izabran u zvanje docenta (naučna oblast / uža naučna oblast: Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment / Proizvodno-poslovni menadžment).

Možemo Vam pokazati put.
Sve što treba da uradite je da ga sledite.