fbpx

FAM time, broj 1

UVODNIK

Nakon više od dve decenije rada, Fakultet za menadžment u Sremskim Karlovcima s ponosom nosi priznanje jednog od lidera u region u obrazovanju menadžera i ekonomista. Kompletan nastavno-naučni rad usaglašen je sa svetskim standardima, gde svi profesori i studenti, tragajući za akademskim i poslovnim izazovima, imaju mogućnost za napredak i usavršavanje.

Svi oni koji sebe vide kao buduće vlasnike indeksa F@M-a, imaju zavidan izbor studijskih programa na osnovnim akademskim studijama: inženjerski menadžment, menadžment u medijima, poslovna ekonomija i menadžment u informacionim tehnologijama. Peta godina namenjena je studentima master studija na jednom od četiri studijska programa: inženjerski menadžment, poslovna ekonomija, menadžment u zdravstvu i menadžment javnih nabavki. Na Fakultetu su organizovane i doktorske studije poslovnog menadžmenta, a svake školske godine moguć je upis pet studenata.

Sudeći po širokoj lepezi akreditovanih studijskih programa, Fakultet za menadžment predstavlja mini univerzitet, gde je do sada svoje obrazovanje uspešno okončalo više od 7.000 studenata.

Fakultet je za sve zainteresovane za upis pripremio brojne novine i popuste. Konkurs će zvanično biti objavljen u maju iduće godine, ali će već u predupisnom periodu početkom 2023. godine svima koji se prijave biti omogućeni popusti na školarinu.

Svoju zavidnu reputaciju potvrđuje nastavno osoblje. O tome svedoče brojni radova koji su publikovani u prestižnim domaćim i međunarodnim naučnim časopisima, kao i njihovo učešće na naučnim i stručnim konferencijama. Fakultet je, takođe, organizovao naučno-stručnu konferenciju, a publikovani su i prvi brojevi dva naučna časopisa. Saradnja sa lokalnom zajednicom je zadovoljavajuća i gotovo da nema ustanove u Sremskim Karlovcima gde nisu zaposleni bivši studenti F@M-a. Naravno, prostora za intenziviranje saradnje ima, posebno kada uvažimo postojanje dve srednje škole u Sremskim Karlovcima, kao i veliki broj preduzeća u okruženju.

Fakultet je važno mesto i za kulturno-umetnička dešavanja, kao što su likovne kolonije i izložbe, promocije pesničkog stvralaštva, ali i brojnih drugih programa koji ga kandiduju za istinski epicenter kulturnih dešavanja. Interesantno je da je reč uglavnom o sadašnjim i bivšim studentima koji su izgradili uspešne karijere i u drugim oblastima.

Urednik,
Branislav Sančanin

Preuzmite F@M TIME broj 1 u .pdf formatu

MOŽEMO VAM POKAZATI PUT. SVE ŠTO TREBA DA URADITE JE DA GA SLEDITE.

F@M TIME je poduhvat koji na najbolji način ilustruje rezultat primene načela za koje se već dve decenija snažno zalažemo – da kompetencije naših studenata ne smeju da „ostanu samo na znanjima“, već moraju da obuhvate kombinaciju – znanja, veština i iskustava.