fbpx
Branislav-Sancanin-Profile-N-01

MSc Branislav Sančanin

Nastavnik veština
Šef Katedre za Menadžment u medijima

Naučne, umetničke i stručne kvalifikacije nastavnika i zaduženja u nastavi

LinkedIn profil.

Google Scholar (Gugl Akademik) profil.

Katedra za Menadžment u medijima

Branislav Sančanin rođen je 21.10.1964. godine u Novom Sadu. Osnovnu školu završio je u Sremskim Karlovcima, a Srednju medicinsku školu „7. april“ u Novom Sadu.

Najviša stručna zvanja: inženjer organizacije rada – Viša škola za organizaciju rada Novi Sad, diplomirani inženjer organizacionih nauka – master, smer odnosi s javnošću, Fakultet organizacionih nauka, Beograd; specijalista inženjer organizacionih nauka, smer memadžment i informacioni sistemi, Fakultet organizacionih nauka, Beograd.

Dodatne kvalifikacije: poslediplomska spacijalistička edukacija „Menadžment u zdravstvu“, Fakultet za menadžment Novi Sad; Program stručnog obrazovanja i usavršavanja – smer fudbal – Fakultet fizičke kulture Novi Sad; predavač – ispitivač prve pomoći – licenca Ministarstva zdravlja Srbije.

Profesionalni angažman – novinarsko-urednički poslovi: Radio-televizija Novi Sad i Radio-televizija Srbije od 1987. do 2004. godine, Radio-televizija „Panonija“ od 2004. do 2010. godine, Novosadska televizija od 2012. do 2017. godine, Karlovačke novine od 1991. do 1993. i od 2003. do 2006., Karlovački list od 2006. do 2018. godine.

Član Izvršnog odbora Skupštine opštine Sremski Karlovci – resor informisanje i turizam 2003. godine.

Akademska karijera: Akademsku karijeru u zvanju nastavnika veština započeo je 2015. godine na Fakultetu za menadžment u Sremskim Karlovcima – Univerzitet „Union Nikola Tesla“, Beograd.

Društvena priznanja:

Nagrada Opštine Sremski Karlovci u 2010. godini – Najviše godišnje priznanje Skupštine opštine Sremski Karlovci;
Nagrada „Jaša Tomić“ za 2010. godinu – Najviše godišnje priznanje Društva novinara Vojvodine za urednički rad.

Možemo Vam pokazati put.
Sve što treba da uradite je da ga sledite.