fbpx
Vladimir-Knezevic-Profile-N-01

Prof. dr Vladimir Knežević

Vanredni profesor

Naučne, umetničke i stručne kvalifikacije nastavnika i zaduženja u nastavi

Bez dodatnih linkova.

Vladimir Knežević rođen je 22.10.1957. godine u Beogradu. Tu je završio osnovnu školu i VI. Beogradsku gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu završio je diplomske studije,1981. Godine i magistrirao 1990. godine. U novembru 2013. godine odbranio je doktorsku tezu „Potencijalni doprinos trgovine unapređenju konkurentosti srpske privrede“ na Univerzitetu Megatrend – Fakultet za poslovne studije iz Beograda. Naučno-nastavnim radom započeo da se bavi 2009. godine na Visokoj školi strukovnih studija iz Čačka, kao predavač.

Akademsku karijeru započeo je 2010. godine na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo u Beogradu, kao asistent, u martu 2014. godine izabran je u zvanje docenta.

Od marta 2016. godine zaposlen je na Fakultetu za menadžment, iz Sremskih Karlovaca, Univerzitet „Union – Nikola Tesla“ u Beogradu. Osnovna istraživačka oblast mu je konkurentnost privrede, međunarodne poslovne finansije i korporativno upravljanje. Autor je više naučnih radova od kojih su pojedini objavljeni u međunarodnim i domaćim časopisima. Više učešća sa naučnim radom na međunarodnoj konferenciji „Zapošljavanje, obrazovanje i preduzetništvo“ u Beogradu. Stalni recenzent-saradnik zbornika radova sa navedene međunarodne konferencije, i časopisa Issues in Business Management and Economics.

5. oktobra 2020. godine je izabran u zvanje vanrednog profesora, za užu naučnu oblast Ekonomsko-finansijski menadžment.

Možemo Vam pokazati put.
Sve što treba da uradite je da ga sledite.