fbpx

Stipendije za upis u prvu godinu školske 2022/23. godine

Povodom 20 godina postojanja Fakulteta za menadžment, uspešni i motivisani kandidati dobijaju mogućnost da u školskoj 2022/23. godini upišu bilo koji studijski program osnovnih akademskih studija Fakulteta za menadžment – potpuno besplatno ili uz minimalne troškove školarine prve godine studija.

Naš program stipendiranja uspešnih i motivisanih kandidata omogućava da tri buduća studenta ostvare stipendiju po jednom od sledećih modela:

  • Potpuno besplatna školarina za prvu godinu pohađanja izabranog studijskog programa (FAM stipendira studenta u potpunom iznosu troškova školarine prve godine studija).
  • Student snosi 25% od troškova školarine za prvu godinu pohađanja izabranog studijskog programa (FAM stipendira studenta u iznosu od 75%  od troškova školarine prve godine studija);
  • Student snosi 50% od troškova školarine za prvu godinu pohađanja izabranog studijskog programa (FAM stipendira studenta u iznosu od 50%  od troškova školarine prve godine studija).

Prijavom na konkurs, a nakon razmatranja prethodnog uspeha i motivacionog pisma, svi prijavljeni dobijaju mogućnost da budu izabrani za stipendiju, koja će se primenjivati po jednom od gore navedenih modela.

Za stipendiju se možete prijaviti na jedan od sledeća 2 načina:

1. online, slanjem imejla na imejl-adresu info@famns.edu.rs (subject/predmet imejla: „PRIJAVA ZA STIPENDIJU“) u čiji ćete prilog (attachment) pridružiti elektronske kopije sledećih dokumenata:

  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • kopija svedočanstva o završenoj srednjoj školi,
  • kopije svedočanstva poslednja tri razreda srednje škole,
  • uverenje o položenom završnom ispitu,
  • motivaciono pismo.

2. lično, dostavljanjem kopija gore navedenih dokumenata u prostorije Studentske službe FAM-a svakog radnog dana između 10.00 i 14.00 časova.

Svi kandidati ce biti rangirani na osnovu dva kriterijuma:

  • uspeh ostvaren u srednjoj školi;
  • sadržaj motivacionog pisma.

Prijavu je moguće izvršiti najkasnije zaključno sa 31. avgustom 2022. godine, nakon čega će lista kandidata koji su dobili stipendije biti objavljena na veb sajtu i/ili oglasnoj tabli FAM-a.

MOŽEMO VAM POKAZATI PUT. SVE ŠTO TREBA DA URADITE JE DA GA SLEDITE.

Predani i talentovani studenti, kao i ugledni nastavnici i naučni istraživači – jesu naša najbolja referenca, koju u kontinuitetu ostvarujemo stalnim usavršavanjem svih naših procesa.