fbpx

Raspored nastave

Nacionalno telo za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT) obavlja poslove akreditacije, provere kvaliteta visokoškolskih ustanova i jedinica u njihovom sastavu, vrednovanja studijskih programa i obezbeđivanja kvaliteta u visokom obrazovanju, a sve sa ciljem da ostvaruju unapređenje visokog obrazovanja u Srbiji obezbeđenjem njegove usaglašenosti sa međunarodno priznatim standardima za akreditaciju i proveru kvaliteta, kao i podizanje nivoa  obučenosti  recenzenata i obezbeđenje njihove nezavisnosti, a naročito profesionalnog i etičkog ponašanja u postupku akreditacije i kontrole kvaliteta.

Prepoznajući misiju i ciljeve NAT-a kao jednu od najvažnijih smernica za ostvarivanje planiranog kvaliteta našeg rada, akreditovali smo instituciju, naše studijske programe i naučnoistraživačku delatnosti Fakulteta za menadžment.

Pozadina-AUiTL-1500

Akreditovani studijski programi osnovnih akademskih, master akademskih i doktorskih studija svedoče o visokom kvalitetu našeg rada.

Akreditaciona dokumentacija i saopštenja

Uverenje o akreditaciji studijskog programa MAS – Inženjerski menadžment (29.12.2020.)

Uverenje o akreditaciji studijskog programa MAS – Inženjerski menadžment (29.12.2020.)

Uverenje o akreditaciji studijskog programa MAS – Inženjerski menadžment (29.12.2020.)

Uverenje o akreditaciji studijskog programa MAS – Inženjerski menadžment (29.12.2020.)

Uverenje o akreditaciji studijskog programa MAS – Inženjerski menadžment (29.12.2020.)

Uverenje o akreditaciji studijskog programa MAS – Inženjerski menadžment (29.12.2020.)

Uverenje o akreditaciji studijskog programa MAS – Inženjerski menadžment (29.12.2020.)

Uverenje o akreditaciji studijskog programa MAS – Inženjerski menadžment (29.12.2020.)