fbpx
No-image-Blanko-Profile-N-01

MA Mirjana Fišer

Asistent

Naučne, umetničke i stručne kvalifikacije nastavnika i zaduženja u nastavi

Bez dodatnih linkova.

Mirjana Fišer rođena je 13. juna 1968. u Novom Sadu, gde je završila osnovnu i srednju školu.

Osnovne studije završila je na Fakultetu za menadžment u Novom Sadu, Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu 2004. godine, sa prosečnom ocenom u toku studija 8,92.

Master studije završila je na Fakultetu za menadžment iz Sremskih Karlovaca 2020. godine, studijski program Strategijski menadžment, sa prosečnom ocenom 10,00 u toku studija.

Izabrana je u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Ekonomsko-finansijski menadžment na Fakultetu za menadžment iz Sremskih Karlovaca.

Možemo Vam pokazati put.
Sve što treba da uradite je da ga sledite.