fbpx
Milica-Andevski-Profile-N-01

Prof. dr Milica Andevski

Redovni profesor
Šef Katedre za doktorske studije

Naučne, umetničke i stručne kvalifikacije nastavnika i zaduženja u nastavi

Google Scholar (Gugl Akademik) profil.

Katedra za doktorske studije.

Milica Andevski rođena je u Kovilju 1959. Završila je gimnaziju „J. J. Zmaj“ u Novom Sadu; 1983 g. diplomirala na Filozofskom fakultetu u Novom sadu. Magistrirala je 1990. na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Univerziteta u Beogradu, smer Andragogija. Doktorirala je 1996. god, na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na temu „Ekološka svest odraslih i njen razvoj“.

Od 1985. godine do danas predavač je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na kome je prošla izborne cikluse od asistenta 1985, preko docenta 1996, vanrednog profesora 2001. godine do 2006. godine kada je izabrana u zvanje redovnog profesora.

Od 2001. godine angažovana je kao predavač na Fakultetu za Menadžment u Novom Sadu – Sremskim Karlovcima.

Oblasti naučnog interesovanja su: Pedagogija, Komparativna pedagogija, Metodologija naučnog istraživanja, Komunikologija, Ekologija, Menadžment u obrazovanju.

Autor je i koautor četrnaest monografija i udžbenika i preko dve stotine naučnih i stručnih članaka.

Možemo Vam pokazati put.
Sve što treba da uradite je da ga sledite.