fbpx
Marija-Grbovic-Profile-N-01

 MA Marija Grbović

Asistent

Naučne, umetničke i stručne kvalifikacije nastavnika i zaduženja u nastavi

Bez dodatnih linkova.

Marija (devojačko Stipić) Grbović, rođena je 21.7.1967.god. u Beogradu. Osnovnu i srednju školu, Matematičku gimnaziju, završila je u Beogradu sa odličnim uspehom.U mladosti se aktivno bavila ritmičkom gimnastikom i bila standardni član juniorske i seniorske reprezentacije Jugoslavije u periodu od 1978-1983, čime je stekla zvanje vrhunskog sportiste Jugoslavije. Diplomske studije završava na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu odsek ritmička gimnastika i na Fakultetu za menadžment u sportu 2006.god. a master studije završava na Fakultetu za menažment u sportu, Alfa univerziteta 2010. godine. 2013. godine upisuje doktorske studije na Fakultetu za poslovne studije i pravo smer menadžment i biznis Univeziteta “Union Nikola Tesla”. 0d 1995.god. do 2010.godine radila je u baletskoj školi “Lujo Davičo” kao profesor na predmetu primenjena gimnastika.

Akademsku karijeru započela je 2008. godine na Fakultetu za menadžment u sportu Alfa univerziteta, kao saradnik u nastavi gde 2010. stiče zvanje asistenta. Od 2012.god. na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo radi kao asistent u nastavi, a od oktobra 2016. godine zaposlena je na Fakultetu za menadžment, Univerziteta „Union Nikola Tesla“. Autor je mnogih radova iz oblasti menadžmenta, menadžmenta ljudskih resursa i manadžmenta u sportu.

Možemo Vam pokazati put.
Sve što treba da uradite je da ga sledite.