fbpx
Kristina-Radoman-Profile-N-01

Doc. dr Kristina Radoman

Docent

Naučne, umetničke i stručne kvalifikacije nastavnika i zaduženja u nastavi

ORCID profil.

Kristina Radoman je rođena u Cetinju 30. 08. 1983. godine. Završila je Srednju medicinsku školu u Podgorici (2002. godine), Visoku zdravtsvenu školu strukovnih studija (2007. godine), kao i Fakultet za menadžment (smer Menadžment u zdravstvu) u Beogradu (2009. godine), Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija završava (2019. godine).

Doktorirala je na Mediciniskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu (smer – Preventivna medicina; 19. januara 2018. godine) na temu „Uticaj ishrane obogaćene Omega – 3 i Omega – 6 masnin kiselinama na funkciju miokarda i oksidativno – inflamacijske parametre kod srca starih pacova“.

Učestvovala je na više Međunarodnih naučnih konferencija, objavila više od dvadeset radova publikovanih u domaćim i stranim časopisima od kojih su tri na SCI listi.

Udata, majka troje dece.

Možemo Vam pokazati put.
Sve što treba da uradite je da ga sledite.