fbpx
Jelena-Avakumovic-Tot-Profile-N-01

Prof. dr Jelena Avakumović

Vanredni profesor
Šef Katedre za master akademske studije
Pomoćnik šefa Katedre za poslovnu ekonomiju

Naučne, umetničke i stručne kvalifikacije nastavnika i zaduženja u nastavi

Katedra za master akademske studije.

Katedra za poslovnu ekonomiju.

ORCID profil.

Jelena Avakumović rođena je 1985.godine u Beogradu. Srednju školu završila je u Cleveland, OH, USA kao sportski stipendista. Jedna je od deset dobitnika diploma za najbolje srednjoškolce u USA, od strane Predsednika J.Busha jr.2004 god. Diplomirala je 2008. godine na Fakultetu za Poslovno industrijski menadžment, Univerzitet Union u Beograd, gde je 2013. odbranila i doktorsku disertaciju na temu „Menadžment marketinga u funkciji istraživanja primene alternativnih izvora energije u Republici Srbiji“. Na završnoj je godini doktorskih studija Ekonomskog fakulteta u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu. U martu 2011. Godine Magistrirala na Univerzitetu Sv. Kliment Ohridski – Fakultet za turizam i ugostitetljstvo iz Ohrida.

Akademsku karijeru za počela je 2010. godine kao asistent na Fakultetu za Poslovno industrijski menadžment, Univerzitet Union, Beograd. Profesor je na više visokoškolskih ustanova.

Od 2017. godine zaposlena je na Fakultetu za menadžment, Univerzitet Union Nikola Tesla. Osnovna istraživačka oblast joj je Ekonomsko finansijski menadžment. Autor je više desetina naučnih radova od kojih su pojedini objavljeni u vodećim međunarodnim i domaćim časopisima.

19. februara 2021. je izabrana u zvanje vanrednog profesora, za užu naučnu oblast „Ekonomsko finansijski menadžment“.

Možemo Vam pokazati put.
Sve što treba da uradite je da ga sledite.