fbpx
Ivan-Scepanovic-Profile-N-01

Doc. dr Ivan Šćepanović

Docent

Naučne, umetničke i stručne kvalifikacije nastavnika i zaduženja u nastavi

ORCID profil.

Ivan Šćepanović je rođen u Beogradu 9. jula 1970. godine. Pohađa osnovni školu „25 maj“ na Novom Beogradu, 10. beogradsku gimnaziju na Novom Beogradu i Zemunsku gimnaziju posle kojih upisuje Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Beogradu smer Fizička hemija, kasnije Fakultet za fizičku hemiju. Nakon prenošenja bodova diplomira na temu Neurobuilder aplikacije za projektovanje i realizaciju veštačkih neuronskih mreža. Brani magistarski rad na temu Difuzija GNU/Linuks distribucija na desktop platformu u Srbiji kao i doktorsku disertaciju na temu Povezanost nekih dimenzija organizacione klime sa elementima inovativno/kreativnog radnog okruženja u organizacijama u Srbiji.

Od 2004. godine zaposlen je na katedri za informatiku Fakulteta za menadžment u Novom Sadu.

Izvodio je nastavu u svojstvu gostujućeg predavača na više fakulteta i visokih škola u zemlji i inostranstvu. Tokom školske 2011/12 godine radio je kao gostujući predavač na Visokoj školi za primenjene i pravne nauke Prometej u Banjaluci. Istraživačke oblasti kojima se bavi su poslovna informatika, inteligentni sistemi, elektronsko poslovanje i menadžment inovacija. Autor je i koautor 7 univerzitetskih udžbenika i 4 praktikuma/priručnika koji su izdati od strane izdavača iz zemlje i inostranstva. Autor je više desetina naučnih radova u vodećim međunarodnim časopisima ili izloženi na međunarodnim konferencijama. Dobitnik je nagrade Saveza pronalazača Vojvodine.

19. februara 2021. je izabran u zvanje docenta, za užu naučnu oblast „Menadžment u informacionim tehnologijama“.

Možemo Vam pokazati put.
Sve što treba da uradite je da ga sledite.