fbpx
Goran-Kvgic-Profile-N-01

Prof. dr Goran Kvrgić

Redovni profesor

Naučne, umetničke i stručne kvalifikacije nastavnika i zaduženja u nastavi

Google Scholar (Gugl Akademik) profil.

Goran M. Kvrgić, rođen je 21.06.1973 godine, u Beogradu, Republika Srbija. Osnovnu i srednju školu završio je u Beogradu. Diplomirao je 1997. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, na smeru „Bankarstvo finansije i osiguranje“. Magistrirao je 2001 godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu – smer „Fiskalni i monetarni menadžment“. Magistarski rad je odbranio pod naslovom „Budžetski deficit, primarna emisija i monetarna nestabilnost“. Zvanje doktora ekonomskih nauka stekao je 2006. godine na Fakultetu za menadžment, Univerziteta Privredna Akademija u Novom Sadu, odbranivši doktorsku tezu pod nazivom „Menadžment razvojno usmerene monetarne politike“.

2017. godine brani doktorsku disertaciju na državnom univerzitetu u Novom Pazaru pod naslovom „Savremeni izazovi i uticaji finansijske podrške na održive razvojne procese u ruralnim područjima Republike Srbije“.

Goran M. Kvrgić je svoju profesionalnu karijeru započeo 5. januara 1998. godine, u Narodnoj banci Srbije, gde je radio do 17. septembra 2009. godine. U NBS obavljao je funkciju direktora odeljenja za monetarnu statistiku i baze podataka. Bio je član timova za pregovore sa MMF-om i Svetskom Bankom. Radio je na nizu studija i projekata za potrebe Centralne banke, kao i za pregovore sa međunarodnim monetarnim institucijama.

U periodu od 17. septembra 2009. godine do 23. januara 2015. godine obavljao je funkciju direktora Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo iz Beograda, u zvanju redovnog profesora. Zvanje redovnog profesora stekao je za užu naučnu oblast ekonomija i finansije. Na studijskom programu OAS Finansije, bankarstvo i osiguranje držao je nastavu iz predmeta Ekonomija kapitala i finansiranje razvoja; na studijskom programu OAS Poslovna ekonomija i preduzetništvo iz predmeta Finansijska tržišta, i na master studijama na studijskom programu Poslovna ekonomija i preduzetništvo, iz predmeta Finansijske institucije.

U svojstvu direktora VŠPEP uspešno je rukovodio aktivnostima u procesu akreditacije ustanove i studijskih programa. Danas je VŠPEP akreditovana ustanova, sa pet akreditovanih studijskih programa na osnovnim i master akademskim studijama, u DHP. Sa svojim saradnicima je intenzivno radio na naučnoistraživačkim aktivnostima, međunarodnim naučnim i stručnim konferencijama i sl. u cilju razvoja nauke i stvaralaštva, unapređenja delatnosti visokog obrazovanja, poboljšanja kvaliteta nastave, usavršavanja naučnog podmlatka, kao i stvaranja materijalnih uslova za rad i razvoj ustanove.

Od 23. јanuara 2015. godine do maja 2017. godine nalazi se na mestu generalnog direktora Jedinice za upravljanje projektima – JUP d.o.o.

U periodu od maja 2017. do novembra 2021. godine je obavljao ulogu dekana Fakulteta za menadžment.

Možemo Vam pokazati put.
Sve što treba da uradite je da ga sledite.