fbpx
Dragan-Turanjanin-Profile-N-01

Prof. dr Dragan Turanjanin

Vanredni profesor

Naučne, umetničke i stručne kvalifikacije nastavnika i zaduženja u nastavi

Bez dodatnih linkova.

Dragan Turanjanin rođen je 17.11.1959. godine u Prištini, gde je i završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu u Prištini 1986. godine završio je diplomske, a 2003. godine magistarske studije. U septembru 2006. godine je odbranio doktorsku tezu „Kontrola kvaliteta u visokom obrazovanju” na univerzitetu Privredna Akademija Novi Sad – Fakultet za menadžment. U septembru 2018. godine je na istom univerzitetu, na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu odbranio doktorsku tezu „Bolonjski proces i uticaj na menadžment i kontrolu kvaliteta u visokom obrazovanju“.

Akademsku karijeru započeo je 2003. godine na Poslovnoj školi u Blacu, kao predavač. Oktobra 2006. godine dobija izbor u zvanje profesora strukovnih studija na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija Blace.

Od oktobra 2016. godine zaposlen je na Fakultetu za menadžment, Univerzitet Union Nikola Tesla.

Osnovna istraživačke oblasti su mu upravljanje kvalitetom i primenjeni menadžment. Autor je više naučnih radova objavljenih u međunarodnim i domaćim časopisima.

19. februara 2021. je izabran u zvanje vanrednog profesora, za užu naučnu oblast „Proizvodno poslovni menadžment“.

Možemo Vam pokazati put.
Sve što treba da uradite je da ga sledite.