fbpx
Djuro-KlipaAleksandar-Profile-N-01

Doc. dr Đuro Klipa

Docent

Naučne, umetničke i stručne kvalifikacije nastavnika i zaduženja u nastavi

Bez dodatnih linkova.

Đuro Klipa rođen je 17. marta 1958. u Ogulinu. Osnovnu školu završio je u Josipdolu, a gimnaziju u Ogulinu. Na Saobraćajnom fakultetu u Zagrebu završio je smer Telekomunikacija i magistarske studije. Na Fakultetu za menadžment završio je master studije i stekao zvanje master menadžmenta. Na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu odbranio je doktorsku disertaciju na temu „Model upravljanja performansama procesa socijalne zaštite i tranzicije modula e-uprave u pametnu upravu“ i stekao zvanje doktora tehničkih nauka. Radnu karijeru započeo je u vojnim strukturama RS, zatim u Ministarstvu za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, a trenutno je rukovodilac Službe za IT u Ustavnom sudu RS.

Akademsku karijeru počeo je 2018. kada je izabran u zvanje docenta.

Autor je više desetina naučnih radova od kojih su pojedini objavljeni u vodećim međunarodnim i domaćim časopisima. Dobitnik je državnih priznanja za doprinos u razvoju informacionih tehnologija u RS i bezbednosno-odbrambenih delatnosti. Učesnik je u više međunarodnih i državnih radnih grupa za realizaciju projekata na razvoju IS državne uprave.
Sertifikovan je trener za Upravljanja projektima EU i sertifikovano je lice za evaluaciju Projekata Svetske banke.

Možemo Vam pokazati put.
Sve što treba da uradite je da ga sledite.