fbpx
Branko-Bukvic-Profile-N-01

MA Branko Bukvić

Asistent

Naučne, umetničke i stručne kvalifikacije nastavnika i zaduženja u nastavi

Bez dodatnih linkova.

Branko Bukvić rođen je 04.10.1980. godine u Novom Sadu. Osnovnu školu završio je u Petrovaradinu, a srednju elektrotehničku školu Mihajlo Pupin, završio je u Novom Sadu. Na Fakultetu Hiram, u Sjedinjenim Američkim Državama završio je diplomske studije, 2007. godine i stekao zvanje diplomiranog menadžera. U martu 2008. godine diploma osnovnih akademskih studija nostrifikovana je na Privrednoj Akademiji, na fakultetu u Novom Sadu. Master studije je završio 2010. godine, na Fakultetu za menadžment iz Novog Sada.

Akademsku karijeru započeo je 2008. godine na Fakultetu za menadžment iz Novog Sada kao saradnik u nastavi. U decembru 2010. godine izabran je u zvanje asistenta. Trenutno je zaposlen na Fakultetu za menadžment, Univerzitet Union Nikola Tesla. Osnovna istraživačka oblast mu je operativni menadžment. Autor je više naučnih radova od kojih su pojedini objavljeni u domaćim časopisima.

U toku svog zaposlenja na Fakultetu za menadžment bio je zadužen za obavljanje Informatičke prakse na sve četiri godine. Takođe je bio mentor generacijama 2009-2012 i 2013-2016 koje je preuzeo od prvog dana studija i bio sa njima do završetka istih.

Možemo Vam pokazati put.
Sve što treba da uradite je da ga sledite.