fbpx
Borko-Somborac-Profile-N-01

Doc. dr Borko Somborac

Docent

Naučne, umetničke i stručne kvalifikacije nastavnika i zaduženja u nastavi

ORCID profil.

LinkedIn profil.

Borko Somborac rođen je 28.02.1983. godine u Beogradu. Na Fakultetu za menadžmentu sportu „Braća Karić“ završio je diplomske studije 2010. godine, a master studije na Fakultetu za menadžment, Union Univerziteta „Nikola Tesla“, 2011. godine. Takođe, završio je master studije na Fakultetu za menadžment u sportu „Braća Karić“ 2015. godine.

Akademsku karijeru započeo je 2011. godine na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo kao saradnik u nastavi, februara 2016. godine je biran za asistenta na Fakultetu za menadžment, Univerzitet Union „Nikola Tesla“, a potom i za docenta. Osnovna istraživačka oblast mu je upravljanje ljudskim resursima, poslovno komuniciranje i upravljanje promenama. Autor je više naučnih radova iz oblasti menadžmenta ljudskih resursa, sportskog menadžmenta i organizacionog ponašanja.

Možemo Vam pokazati put.
Sve što treba da uradite je da ga sledite.