fbpx
Borko-Somborac-Profile-N-01

Dr Borko Somborac

Asistent sa doktoratom

Naučne, umetničke i stručne kvalifikacije nastavnika i zaduženja u nastavi

LinkedIn profil.

Borko Somborac rođen je 28.02.1983. godine u Beogradu. Na Fakultetu za menadžmentu sportu „Braća Karić“ završio je diplomske studije 2010. godine, a master studije na Fakultetu za menadžment, Union Univerziteta „Nikola Tesla“’, 2011. godine. Takođe, završio je master studije na Fakultetu za menadžment u sportu „Braća Karić“ 2015. godine.

Akademsku karijeru započeo je 2011. godinena Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo kao saradnik u nastavi, a od februara 2016. godine zaposlen je kao asistent na Fakultetu za menadžment, Univerzitet Union „Nikola Tesla’“. Osnovna istraživačka oblast mu jeupravljanje ljudskim resursima, poslovno komuniciranje i upravljanje promenama. Autor je više naučnih radova iz oblasti menadžmenta ljudskih resursa, sportskog menadžmenta i organizacionog ponašanja.

Možemo Vam pokazati put.
Sve što treba da uradite je da ga sledite.