fbpx
Ana-Lakatos-Profile-N-01

MA Ana Lakatoš

Nastavnik veština

Naučne, umetničke i stručne kvalifikacije nastavnika i zaduženja u nastavi

LinkedIn profil.

Ana Lakatoš rođena je u Novom Sadu gde završava doktorat na Akademiji umetnosti na departmanu za Dramske i audiovizuelne umetnosti, a prethodno završila osnovne i master studije na departmanu za Audiovizuelne umetnosti, departman za Animaciju i vizuelne efekte. Paralelno završava i doktorske studije u Beogradu na Fakultetu političkih nauka, na departmanu za Medije i Kulturu.

Akademsku karijeru započela je 2008. godine na Fakultetu za menadžment kao stručni saradnik na predmetima istorija filma, videoprodukcija, komuniciranje 2, animacija, kamera i montaža. Od oktobra 2015. godine izabrana je u zvanje nastavnika veština, a angažovana je na predmetima istorija filma, videoproduckcija, digitalna fotografija, dizajn interaktivnih medija i kompjuterska grafika.

Pored akademskog rada, aktivno je angažovana i na inostranim projektima kao veb dizajner i projekt menadžer. Autor je više desetina naučnih radova od kojih su pojedini objavljeni u vodećim međunarodnim i domaćim časopisima na temu multimedije, dizajna, digitalnih umetnosti. Kreator je više od 40 veb prezentacija kako domaćih, tako i stranih klijenata. Govori tečno 4 jezika: mađarski, nemački, engleski i španski.

Možemo Vam pokazati put.
Sve što treba da uradite je da ga sledite.