fbpx
Aleksandra-Penjisevic-Profile-N-01

Prof. dr Aleksandra Penjišević

Vanredni profesor

Naučne, umetničke i stručne kvalifikacije nastavnika i zaduženja u nastavi

ORCID profil.

Google Scholar (Gugl Akademik) profil.

LinkedIn profil.

Centar za kulturu, edukacije i medije „Akademac“.

Blog.

Mudrosti malih koraka – upravljanje malim biznisima.

Aleksandra Penjišević je rođena 24. februara 1973. godine u Raški. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Raški. Osnovne studije je završila na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i stekla zvanje Diplomirani matematičar. Magistarske studije je završila na Ekonomskom fakultetu Univerziteta za turizam i menadžment u Skoplju. Diploma magistra ekonomskih nauka – kvantitativna ekonomija nostrifikovana je na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu.

Doktorske studije je završila na A.D. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Faculty Management and Marketing, primary unit Department of Strategic Planning u Republici Bugarskoj, i u aprilu 2020. odbranila doktorsku tezu Kvantitativne metode u upravljanju obrazovnim uslugama u srednjim školama u Republici Srbiji (Количествени методи в управлението на образователните услуги в средните училища в Република Сърбия). Diploma doktora ekonomskih nauka – kvantitativna ekonomija nostrifikovana je od strane Agencije za kvalifikacije, (rešenjem broj 612-01-03-3-306/2020 od 17.06.2020. godine).

Najveći deo radne karijere provela je u obrazovanju. Od oktobra 2016. godine zaposlena je na Fakultetu za menadžment, Univerziteta Union Nikola Tesla. Ocenjivač je zadataka i testova u projektu Nacionalno testiranje učenika i zadataka i testova u projektu PISA. Saradnik je Instituta za menadžment znanja iz Skoplja za teritoriju Republike Srbije. Autor je više naučnih radova od kojih su svi objavljeni u međunarodnim časopisima. Dobitnik je nagrade za najbolji naučni rad na međunarodnoj konferenciji Knowledge Without Borders 2016. godine, u kategoriji obrazovanja.

05. oktobra 2020. godine je izabrana u zvanje docenta, za užu naučnu oblast Poslovna statistika, a potom i u zvanje vanrednog profesora.

Možemo Vam pokazati put.
Sve što treba da uradite je da ga sledite.